MF publikuje najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące CBC-P i CBC-R (Cz.2)

Pod koniec października informowaliśmy o pojawieniu się na stronie Ministerstwa Finansów odpowiedzi na 14 najczęściej zadawanych przez podatników pytań w zakresie składania powiadomienia CbC oraz Raportu CbC. Ministerstwo Finansów, kontynuując praktykę informacyjną, opublikowało zaktualizowany o nowe pytania i odpowiedzi, dokument dotyczący powiadomienia CbC oraz Raportu CbC – Raportowanie według krajów (ang. Country-by-Country Reporting) – najczęściej zadawane pytania 11.2017, MF. Poza nowymi pytaniami i odpowiedziami, Ministerstwo Finansów uzupełniło treść dotychczasowych odpowiedzi o dodatkowe informacje.

Zgodnie z informacjami udzielonymi w nowych wyjaśnieniach:

  • podatnik nie ma obowiązku składania powiadomienia CbC jeśli skonsolidowane przychody grupy, do której należy podatnik, w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły poziomu 750 mln EUR,
  • w zakresie złożenia powiadomienia CbC w formie papierowej, obligatoryjnie powinien być on opatrzony podpisem osoby uprawnionej do jego złożenia w imieniu podatnika,
  • odnośnie pytania dotyczącego sytuacji, w której zagraniczny podmiot posiada oddział na terytorium Polski, który z adresów będzie właściwy przy wypełnieniu formularza (adres zagranicznego podmiotu czy adres polskiego oddziału), Ministerstwo Finansów stanęło na stanowisku, że jeśli oddział polski posiada adres na terytorium Polski to adresem właściwym będzie adres polski, jeśli nie, to wówczas należy wskazać w formularzu adres podmiotu zagranicznego,
  • MF liczy również na to, że „umowa kwalifikująca” dająca podstawę do wymiany informacji zawartych w Raporcie CbC między Polską a USA, której postanowienia są obecnie w trakcie negocjacji, zostanie zawarta do końca 2017 roku,
  • biorąc pod uwagę niepewność co do wejścia w życie „umowy kwalifikacyjnej” pomiędzy Polską a USA, wskazano przesłanki różnicujące obowiązki złożenia powiadomienia CbC za rok 2016 i 2017, dotyczące podatników, których jednostki dominujące mają siedzibę na terenie USA,
  • zgodnie ze stanowiskiem MF, Raport CbC co do zasady powinien zostać złożony w formie elektronicznej, którego wzór znajduje się już na stronie Ministerstwa Finansów,
  • przy wypełnieniu Raportu CbC należy kierować się ogólnymi wytycznymi OECD, opublikowanymi we wrześniu bieżącego roku, które odnoszą się bezpośrednio do wypełnienia Raportu CbC mając jednocześnie na uwadze krajowe i unijne przepisy w tej materii.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem:

Raportowanie według krajów Country-by-Country Reporting – Najczęściej zadawane pytania

A dla przypomnienia, powiadomienie CbC za rok 2017 należy złożyć już do końca grudnia tego roku – pozostał niecały miesiąc.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *