Lista przesłanek należytej staranności coraz bliżej – MF przedstawiło podsumowanie pierwszego etapu konsultacji

W dniu 13 września 2017 r. Ministerstwo Finansów zorganizowało konferencję, na której przedstawiło podsumowanie pierwszego etapu konsultacji podatkowych w sprawie listy przesłanek należytej staranności. Jest to kolejny etap prac MF mających na celu stworzenie listy przesłanek należytej staranności kupieckiej (dalej: Lista), dzięki której – przynajmniej w założeniach – podatnicy po spełnieniu poszczególnych jej warunków, będą mogli być pewni, że nie zostanie im zakwestionowane prawo do odliczenia VAT w sytuacji w której na innym etapie łańcucha transakcji doszło do jego wyłudzenia.

W konferencji udział wzięły zaproszone przez MF podmioty, wytypowane z tych, które przedstawiły opinie co do kształtu Listy (w toku konsultacji przedstawiono 69 opinii), prelegentem był m.in. Michał Borowski, Partner Crido Taxand wybrany do zespołu roboczego, którego zadaniem będzie opracowanie Listy.

Ministerstwo Finansów podsumowując przedstawione opinie zwróciło uwagę na to, że większość z podmiotów biorących udział w konsultacjach wskazało, iż weryfikacja kontrahentów pod kątem rejestracji VAT oraz koncesji (jeżeli ma zastosowanie) jest niezbędnym minimum. Co do zasady przedsiębiorcy zgodzili się, że okolicznością mogącą wzbudzać wątpliwości w ramach danej transakcji jest płatność gotówką.

O wiele więcej jednak było rozbieżności i wątpliwości co do kryteriów Listy uprzednio przedstawianych przykładowo przez MF, takich jak: wypłacalność kontrahenta, wiarygodność osób reprezentujących, pochodzenie towarów, fakt istnienia ryzyka gospodarczego.

Co jest istotne – odnosząc się do samej formy prawnej Listy – MF wskazało, że bliska jest mu koncepcja zastosowania instytucji objaśnień podatkowych, które to mają moc ochronną dla podatników porównywalną do interpretacji ogólnej.

Za ważne należy również uznać zapowiedzi MF ulepszania systemów elektronicznych mogących pomóc podatnikom weryfikować swoich kontrahentów. MF wskazał, że rozważane jest wprowadzenie funkcjonalności pozwalającej na automatyczne sprawdzanie aktywności kontrahentów jak również utworzenie rejestru nierzetelnych podmiotów (tzw. czarnej listy).

MF planuje szybkie zakończenie prac nad Listą. Zgodnie z zapowiedziami już połowie października mają się zakończyć prace ww. zespołu, zaś na koniec października ma zostać zredagowana pierwsza wersja Listy. Na razie jednak prace trwają, dlatego zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby przekazać uwagi dotyczące tej kwestii.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *