Kolejne wyjaśnienia MF odnośnie do wypełniania sprawozdania CIT-TP i PIT-TP

Na stronach Sejmu RP oraz Ministerstwa Finansów pojawiła się kolejna odpowiedź Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2018 r. na Interpelację nr 21099 dotycząca obszaru cen transferowych.

Tym razem pytanie dotyczyło wątpliwości przy wypełnianiu formularza CIT-TP zgodnie z art. 27 ust. 5 Ustawy o CIT. W Interpelacji wskazano, iż kłopotliwe dla podatników są  w szczególności następujące zagadnienia:

  • interpretowanie sformułowania „procentowy udział w przychodach” w części F formularza,
  • ustalenie momentu, na jaki należy wskazać stan posiadania udziału w kapitale zakładowym podmiotu powiązanego w polach 8-11 formularza,
  • wskazanie w części F3 i F4 formularza transakcji z podmiotami z wielu jurysdykcji podatkowych.

W odpowiedzi Minister Finansów wskazał, iż w przypadku zarówno formularza CIT-TP jaki PIT-TP, pod pojęciem „procentowego udziału w przychodach” należy rozumieć sumę wszystkich pozycji przychodowych z rachunku zysków i strat. Ponadto w odniesieniu do stanu posiadania udziału w kapitale zakładowym z pól 8-11 formularza Minister podkreślił, iż stan ten należy odnosić do każdego dnia roku podatkowego i jeśli w jakimkolwiek dniu warunek ten zostanie spełniony, należy wypełnić odpowiednie pole formularza.  Odnosząc się do ostatniego pytania zadanego w Interpelacji, Minister doprecyzował, iż w przypadku dokonywania transakcji tego samego typu z kontrahentami z różnych krajów, wartość tych transakcji należy zsumować i wykazać zbiorczo w jednym formularzu. Niezależnie należy wskazać wszystkie kody krajów, w których siedzibę lub zarząd ma dany powiązany kontrahent podatnika wypełniającego formularz CIT-TP lub PIT-TP (sekcja F kolumna „Kody państw siedzib strony transakcji”).

W treści odpowiedzi na Interpelację nr 21099 Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż na ukończeniu są prace nad wydaniem praktycznego poradnika, omawiającego najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wypełniania formularzy CIT-TP oraz PIT-TP. Co więcej, po raz kolejny Minister dał w analizowanej odpowiedzi sygnał, iż w dalszej perspektywie planowana jest zmiana wzoru formularzy, aby były one bardziej przyjazne dla podatników. Daje to nadzieję, że  problem wypełniania formularzy CIT-TP i PIT-TP, z którym boryka się  lub za chwilę będzie musiało zmierzyć się wielu podatników, okaże się w przyszłości mniejszym obciążeniem.

Odpowiedź na interpelację

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *