Interpretacja ogólna w sprawie VAT na transakcjach realizowanych przy pomocy kart płatniczych

Z dniem 1 lipca br. nastąpiła zmiana przepisów ustawy o VAT w zakresie zwolnienia z VAT wybranych usług finansowych. Do końca czerwca obowiązywał art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, który był podstawą zwolnienia szeregu usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych i finansowych. Uchylenie tej regulacji nie oznacza jednak, że wszystkie usługi pomocnicze są automatycznie od 1 lipca opodatkowane stawką podstawową. Podatnicy na nowo muszą dokonać analizy, czy świadczone przez nich usługi nadal mogą korzystać ze zwolnienia.

W szczególności wątpliwości powstały w odniesieniu do usług w zakresie realizacji transakcji płatniczych przy pomocy kart płatniczych tj.:

  • usług organizacji płatniczych (MasterCard, Visa) na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart (np. banków) oraz
  • usług agentów rozliczeniowych na rzecz akceptantów.

W tym zakresie Minister wydał jednak ostatnio (30 czerwca) interpretację ogólną, w której wskazał, że usługi polegające na kompleksowej obsłudze realizacji transakcji płatniczych dokonywanych przy pomocy kart płatniczych są zwolnione z VAT.
W szczególności w ramach usług zwolnionych znajdują się takie czynności jak:

  • autoryzacja transakcji,
  • przekazywanie środków pieniężnych,
  • rozliczenie transakcji obejmujące przetwarzanie i przesyłanie oraz udostępnianie danych niezbędnych do ustalenia właściwych kwot wynagrodzenia poszczególnych uczestników transakcji.

Zgodnie z interpretacją, zwolnieniem nie mogą być jednak objęte czynności o charakterze administracyjnym i technicznym niewypełniające szczególnych i istotnych funkcji transferu pieniężnego. Do usług takich należą czynności w zakresie sporządzania wszelkiego rodzaju raportów niewarunkujących transferu (np. dokonywane w celach marketingowych), czy usługi szkoleniowe.

Oczywiście przedmiotowa interpretacja nie rozwiązuje wszystkich wątpliwości w zakresie sposobu opodatkowania transakcji realizowanych przy pomocy kart płatniczych. W praktyce bowiem organizacje płatnicze obciążają banki dużą liczbą płatności za różnego rodzaju czynności. W tym zakresie więc podatnicy nie uciekną przed obowiązkiem dokonania szczegółowej analizy charakteru wykonywanych usług.

Źródło: Interpretacja ogólna PT6.8101.5.2017


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *