Gminy dalej nie wiedzą czy mogą odliczać VAT

30 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów miał przesądzić ważną dla gmin kwestię możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków na inwestycje dotyczące jej zadań własnych, ale mających związek z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. Sprawa została jednak zawieszona do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia związanego z pytaniem prejudycjalnym skierowanym przez NSA w innej sprawie dotyczącej rozliczenia VAT w gminach.

NSA postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2016 r. (sygn. akt I FSK 294/15) skierował do składu siedmiu sędziów pytanie prawne budzące poważne wątpliwości dotyczące tego, czy gmina, która poniosła wydatki na inwestycję związaną z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjną, występuje jako organ władzy publicznej realizujący zadania własne nałożone ustawą o samorządzie gminnym, czy też jako podatnik VAT, w konsekwencji czego przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na tę inwestycję.

Wydanie orzeczenia NSA w poszerzonym składzie miało nastąpić 30 stycznia. Czekało na nie wiele gmin, które nadal nie wiedzą czy ponosząc wydatki związane z jej zadaniami własnymi, ale które mają związek z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą (np. gdy odpłatnie wydzierżawiają wybudowaną infrastrukturę) mogą odliczyć podatek VAT dotyczący tych wydatków.

NSA zdecydował jednak, że konieczne jest wstrzymanie się z rozstrzygnięciem tego zagadnienia do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości UE orzeczenia związanego z pytaniem prejudycjalnym zadanym przez polski sąd w innej sprawie dotyczącej rozliczeń VAT w gminach (postanowienie NSA z 22 grudnia 2016 r. sygn. akt I FSK 972/15). Chodzi o sytuację, czy możliwe jest odliczenie naliczonego podatku VAT od wydatków inwestycyjnych w przypadku, gdy zmianie uległ sposób wykorzystania dobra inwestycyjnego, w wyniku czego będzie wykorzystywane również do wykonywania czynności opodatkowanych.

Powyższe oznacza, że kwestia odliczenia wydatków ponoszonych przez gminy na inwestycje jeszcze przez dłuższy czas zostanie nierozstrzygnięta. Należy mieć jednak nadzieję, że Trybunał w planowanym orzeczeniu przedstawi dokładne wskazówki i zasady dotyczące rozliczenia podatku VAT w gminach, co pozwoli na ograniczenie wątpliwości w przyszłości.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *