Gdzie się podziały SRWNy?

Wbrew zapowiedziom rządu, o których informowaliśmy na blogu, ustawa o SRWNach (tj. spółkach rynku wynajmu nieruchomości) nie weszła w życie 1 stycznia. Już w momencie opublikowania projektu ustawy w październiku, proponowany termin wejścia w życie wydawał się ambitnym planem. Niemniej, liczba zmian w prawie podatkowym, jaką rządzący zafundowali nam w samej końcówce roku może wskazywać, że ustawodawca świadomie zarzucił pomysł SRWNów.

Być może wpływ na tę decyzję miały wyniki konsultacji społecznych projektu i zgłoszone w ich rezultacie uwagi środowiska. Część z nich każe się poważnie zastanowić nad celem i możliwością wprowadzenia planowanych regulacji. Poniżej prezentujemy niektóre uwagi zgłoszone do projektu:

  • Ograniczenie możliwości posiadania statusu SRWN jedynie do polskich spółek giełdowych potencjalnie może zostać uznane za ograniczające zasady swobody przepływu kapitału, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług zagwarantowane w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zwolnienie SRWNów z opodatkowania musiałoby zostać zbadane w kontekście udzielania niedozwolonej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 TFUE.
  • Minimalny próg kapitału zakładowego 60 mln złotych, znacznie ogranicza możliwości tworzenia SRWNów. Proponowana kwota jest zbliżona do tego co obowiązuje we Francji, czy Niemczech; jednak są to rynki z nieporównywalnie większym potencjałem, a w innych państwach próg ten ustalany jest na dużo niższym poziomie. Ponadto, wymóg tak wysokiego kapitału zakładowego w rezultacie oznacza znaczące opodatkowanie PCC. Zgłaszający uwagi proponują zmniejszyć poziom minimalnego kapitału zakładowego lub zastąpić ten wymóg minimalnym poziomem kapitalizacji, co jest stosowaną praktyką giełdową.
  • Wbrew temu co wynika z założeń i celów prezentowanych w uzasadnieniu projektu ustawy, proponowane przepisy nie zawierają żadnych wymogów dotyczących minimalnej liczby akcjonariuszy, czy stopnia rozproszenia akcji. Tym samym dostęp podmiotów indywidualnych do SRWNów, jako narzędzia długoterminowego i bezpiecznego inwestowania, może być znacznie utrudniony.
  • Wyłączenie możliwości inwestowania przez SRWNy w nieruchomości mieszkaniowe, przy jednoczesnym braku ograniczenia inwestowania w komercyjne nieruchomości zagraniczne. Wydaje się to sprzeczne z jednym z głównych celów ustawy, którym miało być pobudzenie polskiego rynku nieruchomości.

Przedstawione tu zagadnienia to tylko część zgłoszonych do projektu uwag. Wydaje się, że zastrzeżenia są istotne i być może ostudziły zapał Ministerstwa Finansów do natychmiastowego wprowadzenia SRWNów w Polsce. Będziemy jednak śledzić proces legislacyjny oraz informować na bieżąco o podejmowanych w tym zakresie działaniach.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *