Finansowanie konferencji – czyli jak to jest z tymi zwolnieniami? Cz. 1.

WSA: opłata rejestracyjna jest zwolniona z opodatkowania

Od połowy 2012 r. w interpretacjach podatkowych wydawanych na wniosek firm farmaceutycznych organy podatkowe zgadzają się, że w przypadku zarówno umów o dzieło/ zlecenia, jak i umów sponsoringu/ sponsoringu bezumownego część przychodu, uzyskanego w wysokości kosztów uczestnictwa lekarzy i farmaceutów w wydarzeniach o charakterze naukowym lub promocyjno-naukowym (kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów itp.) pokrytych przez firmę, może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego – jako należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem.

W praktyce, omawiane zwolnienie (w niektórych przypadkach – do określonego limitu) dotyczy w szczególności pokrytych przez firmę:

  • kosztów przelotu/ przejazdu do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie i z powrotem;
  • kosztów przejazdów lokalnych;
  • kosztów zakwaterowania;
  • kosztów wyżywienia.

Organy podatkowe do tej pory nie akceptowały natomiast możliwości zastosowania tego zwolnienia w odniesieniu do opłaty rejestracyjnej. Argumentowały w takim przypadku, że rozporządzenie określające zwolnienia dotyczy „innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb” – a do takich wydatków można zaliczyć jedynie wydatki związane stricte z podróżowaniem (tzn. przemieszczaniem się), czyli np. opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, itp. Nie można było natomiast do tego rodzaju wydatków kwalifikować opłaty rejestracyjnej.

Wydawało się, że większość firm farmaceutycznych pogodziła się z takim podejściem.

Spółka, która mimo wszystko postanowiła walczyć o swoje racje w sądzie, niedawno uzyskała jednak pozytywne rozstrzygnięcie w tym zakresie. WSA w Warszawie w wyroku z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 3295/14) stwierdził, że opłata rejestracyjna nie jest świadczeniem na prywatny cel wykonawcy dzieła, a – w tym wypadku – jest podstawowym warunkiem podróży. Bez wykupienia wstępu na konferencję podróż i zakwaterowanie byłyby zbędne. Dlatego też również świadczenie w postaci pokrycia kosztów opłat rejestracyjnych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Co to oznacza w praktyce?

Jeżeli takie podejście zostanie zaakceptowane przez organy podatkowe, w przypadku finansowania uczestnictwa lekarzy i farmaceutów w wydarzeniach o charakterze naukowym w ogóle nie trzeba będzie od takiego świadczenia płacić PIT.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *