Dziurawe przepisy o opodatkowaniu odpraw menedżerów 70% stawką PIT

Ekspresowo wprowadzone przepisy o opodatkowaniu wysokich odpraw ustępującej kadry zarządzającej pozostawiają wiele do życzenia. Ostatnie rozstrzygnięcie organów podatkowych wyciąga na światło dzienne ich luki.

Pojawiają się pierwsze interpretacje organów podatkowych odnoszące się do nowowprowadzonych przepisów dotyczących opodatkowania 70% stawką odpraw menedżerów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa / samorządów. Dla przypomnienia nowelizacja przepisów została zgłoszona w Sejmie 18 listopada 2015 r. oraz przeszła przez pełny proces legislacyjny w ciągu zaledwie 13 dni. Ostateczne brzmienie nowelizacji zostało ustalone dopiero 22 grudnia 2015 r., a przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. (o dynamicznych pracach nad nowelizacją informowaliśmy Państwa na bieżąco we wpisach: „Słony podatek od odpraw i odszkodowań w spółkach państwowych”, „Rekord Polski w podatkach coraz bliżej”, „Nowa stawka PIT dla wybranych”).

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami 70% podatkiem zostały obciążone wynagrodzenia ustępujących ze stanowisk „menedżerów” m.in. z tytułu:

  • określonych w umowie odpraw lub odszkodowań dotyczących skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta – w części, w której odprawa lub odszkodowanie przekracza trzykrotność wynagrodzenia otrzymanego na podstawie tej umowy.

Zgodnie z niedawnym rozstrzygnięciem organów podatkowych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. IPPB4/4511-103/16-2/JK2) Spółka nie jest zobowiązana do poboru 70% podatku dochodowego od wypłacanych odpraw i odszkodowań, jeśli prawo do odprawy i odszkodowania nie było określone pierwotnie w umowie, lecz zostało określone na podstawie odrębnego porozumienia.

W przypadku gdy umowy zawarte z menedżerami nie określają prawa do odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy lub z tytułu rozwiązania umowy przed upływem terminu, na który została ona zawarta, w szczególności nie określają wysokości oraz zasad wypłaty tego typu świadczeń – rekompensaty takie nie będą mogły zostać objęte 70% opodatkowaniem.

Tym samym wypłata wynagrodzenia na podstawie odrębnego porozumienia stron powinna być wystarczająca do zapobieżenia 70% opodatkowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *