Crido IP-TP Forum

Aktywa niematerialne odgrywają w gospodarce coraz bardziej istotną rolę. Zauważalne jest to także w Polsce i to na wielu płaszczyznach. Zwiększenie atrakcyjności ulgi na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, ułatwienia dla start-upów, czy też plany dotyczące wprowadzenia ulgi podatkowej typu „Innovation Box”, to przykłady wskazujące na zmianę polityki gospodarczej mającej na celu pobudzenie innowacyjności. Istotne znaczenie dla obrotu prawami własności intelektualnej mają także nowe wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dotyczące dóbr niematerialnych, będące implementacją projektu BEPS (działania 8-10).


Łącząc potencjał ekspertów Crido z zespołów doradztwa biznesowego i zarządzania innowacjami, podatkowego oraz prawnego, 23 kwietnia organizujemy Crido IP-TP Forum. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, podczas którego przybliżymy zagadnienia związane z ekonomicznymi i podatkowymi aspektami własności intelektualnej. Opowiemy również o nowatorskich metodach budowania strategii innowacyjności i zaprosimy do uczestnictwa w debacie poświęconej polityce innowacyjności.

Program

9.35- 10.15 Wytyczne OECD dla cen transferowych – nowa edycja

 • Główne wnioski z Działań 8-10 Projektu BEPS
 • Nowe zasady alokacji ryzyka w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Wpływ nowych wytycznych na biznes

Ewelina Stamblewska-Urbaniak – partner w w Crido Taxand
Michał Szwed – starszy menedżer w Crido Taxand

10.15-11.00 Dobra niematerialne – nowe spojrzenie

  • Dobra niematerialne w rozumieniu Projektu BEPS a definicja własności intelektualnej (IP)
  • Koncepcja właściciela ekonomicznego, co to oznacza w praktyce
  • DEMPE jako narzędzie do przeprowadzania analizy funkcjonalnej dóbr niematerialnych

  Anna Wcisło – starszy menedżer w Crido Taxand

11.00-11.45 Wyceny IP – nowe wyzwania

   • Metody wyceny własności intelektualnej
   • Wpływ wniosków z Projektu BEPS na wyceny IP
   • Trudności związane z „Dobrami Niematerialnymi Trudnymi do Wyceny” (HTVI)

Ewelina Stamblewska-Urbaniak – partner w w Crido Taxand
Leszek Bogucki – menedżer w Crido Taxand

12.15-13.00 Patenty jako instrument budowania strategii innowacyjności – nowe narzędzia

   • Zarządzanie i ochrona IP w grupach kapitałowych
   • Bazy patentowe źródłem wiedzy o kierunkach rozwoju technologii
   • Czwarta rewolucja przemysłowa (4IR) – analiza przypadku z wykorzystaniem nowych narzędzi

Bartosz Tomaszewski – partner w Crido Legal
Błażej Czajkowski – menedżer w Crido Taxand

13.00-13.40 Dyskusja panelowa: Czy i jak państwo powinno wspierać innowacyjność

   • Czy dostępne w Polsce schematy wsparcia innowacyjności są wystarczająco stymulujące?
   • Dlaczego tak trudno przychodzi polskim przedsiębiorcom konsumpcja środków unijnych na B+R?
   • Czy narzucone przez Komisję Europejską przepisy dotyczące pomocy publicznej nie są zbyt ograniczające?
   • Czy Polskę jako państwo stać na wspieranie innowacji?
   • Jak zdaniem przedsiębiorców państwo powinno wspierać innowacyjność?

Moderator:
Michał Gwizda – partner w Crido Taxand

Uczestnicy:
Adam Dawidziuk – członek zarządu w 7bulls.com
Maciej Noga – członek zarządu w Grupie Pracuj
Dr hab. Sebastian Skuza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Bartosz Sokoliński – dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji w Agencji Rozwoju Przemysłu
Prof. dr hab. Marzenna Weresa – dziekan w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej
Maciej Żukowski – dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów

Dlaczego warto być na Crido IP-TP Forum

Networking

Doskonała lokalizacja, serce biznesowe Warszawy

12 doświadczonych ekspertów

Skondensowana wiedza w formie krótkich prezentacji

Prelegenci

Doradztwo podatkowe

starszy menedżer
Crido Taxand

starszy menedżer
Crido Taxand

Doradztwo biznesowe i zarządzanie innowacjami

partner
Crido Taxand

menedżer
Crido Taxand

menedżer
Crido Taxand

Doradztwo prawne

partner
Crido Legal

Goście specjalni

dziekan
Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej

dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych
Ministerstwo Finansów

chief innovation and strategic growth officer
Grupa Pracuj

członek zarządu
7bulls.com

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dyrektor
Biuro Rozwoju i Innowacji w Agencji Rozwoju Przemysłu

Rejestracja

Konferencja skierowana jest do osób odpowiedzialnych za rozwój biznesu i strategiczne decyzje w organizacji, szczególnie w obszarze finansów, podatków oraz innowacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z firmy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń przed ich potwierdzeniem, celem zapewnienia odpowiedniego audytorium konferencji, zgodnie z jej tematyką i przeznaczeniem.

(*) Pole wymagane

 • Crido Taxand spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000241059;
 • Crido FR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374911;
 • Crido Business Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000407068;
 • Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000446858;
 • CCF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000696221;
(dalej łącznie jako: Administratorzy Danych Osobowych oraz każda spółka z osobna jako: Administrator Danych Osobowych) w celu otrzymywania informacji związanych z organizacją wydarzenia „Crido IP-TP Forum”, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883; dalej: Ustawa) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).Administratorzy Danych Osobowych informują, że:

 • korzystanie z usługi otrzymywania newslettera jest dobrowolne i bezterminowe;
 • podane dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, służbowy adres e-mail oraz numer telefonu (o ile zostanie udostępniony) przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania oraz że dane osobowe zostaną usunięte z baz danych Administratorów Danych Osobowych niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania w celach wskazanych powyżej;
 • osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo do żądania od każdego z Administratorów Danych Osobowych zapewnienia łatwego dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych;
 • istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w każdej chwili, poprzez kliknięcie w podany w wysłanej wiadomości link rezygnacji oraz że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami i na zasadach określonych w Ustawie i RODO.