Ceny transferowe: Grupowanie transakcji

Mimo, że od wejścia w życie znowelizowanych przepisów w zakresie cen transferowych minęło już pół roku (obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 roku), nadal brak jest jasnej i precyzyjnej interpretacji odnośnie ustalania tzw. limitów dokumentacyjnych, w tym w szczególności w zakresie obowiązku tzw. sumowania (grupowania) transakcji.

W dniu 9 czerwca br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, która stanowi kolejny zwrot w kwestii obowiązków w zakresie dokumentowania transakcji.

Analizowana sprawa dotyczyła podatnika, który zawierał transakcje z podmiotami powiązanymi. Spółka zawierała zarówno transakcje, które przekraczają limity, o których mowa w art. 9a ust. 1d updop oraz transakcje, które limitu nie przekraczają.

Zdaniem spółki, wskazany w art. 9a ust. 1d updop limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym, a w konsekwencji, jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać tego limitu, to spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji.

Zdaniem organu w wyrażeniu „transakcje lub inne zdarzenie jednego rodzaju” użytym w powyższym przepisie, zwrot „jednego rodzaju” odnosi się zarówno do „innych zdarzeń” jak i do „transakcji”.

Oznacza to, że jeżeli spółka realizuje z podmiotem powiązanym transakcje jednego rodzaju,

  • których wartość w sumie przekracza limit wskazany w art. 9a ust. 1d updop zobowiązujący do sporządzania dokumentacji (ustalany indywidualnie w zależności od wysokości uzyskanych przez spółkę w poprzednim roku podatkowym przychodów)

i jednocześnie

  • transakcje jednego rodzaju (innego typu), których wartość nie przekracza ww. limitu,

to spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji dla tych transakcji jednego rodzaju, które przekroczą limit.

Nie ma znaczenia tutaj fakt czy pojedyncze transakcje są istotne. Ważny jest tutaj rodzaj transakcji podlegających zsumowaniu, bowiem na limit transakcji składa się suma poszczególnych zdarzeń tego samego rodzaju.

W konsekwencji, podatnik powinien sumować łączną wartość wszystkich transakcji jednego rodzaju i dopiero ją odnosić do ustawowego progu.

Mimo, że organ podatkowy zakwestionował podejście podatnika, uznając, że transakcje należy grupować według rodzajów, można jednak mówić o pozytywnych wnioskach płynących z tej interpretacji. Daje ona szansę na odwrócenie niekorzystnej dotąd interpretacji zwrotu „transakcje lub inne zdarzenie jednego rodzaju”, według której należało odnosić progi dokumentacyjne do łącznej wartości wszystkich transakcji, niezależnie od rodzaju, co znacznie rozszerzałoby zakres transakcji podlegających dokumentowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-3.4010.116.2017.1.AL


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *