Ceny transferowe: Aktualizacja wytycznych OECD

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ukazała się zaktualizowana wersja wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych (dalej: Wytyczne OECD)[1]. Warto podkreślić, że od poprzedniej aktualizacji upłynęło już 7 lat.

Dokonana aktualizacja miała na celu rozszerzenie Wytycznych OECD o rezultaty projektów OECD, które mają istotne znaczenie dla pojmowania i stosowania się do szeroko rozumianej zasady ceny rynkowej. Zaktualizowana wersja zawiera w szczególności:

  • poglądy wypracowane w ramach akcji 8-10 projektu BEPS (mającego na celu przeciwdziałanie erozji podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów), który dotyczył głównie zagadnienia cen transferowych w stosunku do dóbr niematerialnych, aktualizował poglądy zawarte w rozdziałach dotyczących transakcji wewnątrzgrupowych i umów o podziale kosztów, a także stosowania zasady ceny rynkowej (OECD/G20 Base Erosion and Profit ShiftingProject Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation ACTIONS 8-10: 2015 Final Reports),
  • poglądy wypracowane w ramach akcji 13 projektu BEPS, który dotyczył rozszerzenia obowiązku dokumentacyjnego w zakresie dokumentacji lokalnej (local file), dokumentacji o grupie podmiotów (master file), a także raportowania według krajów (CbC) (OECD/G20 Base Erosion and Profit Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting ACTIONS 13: 2015 Final Reports),
  • poglądy dotyczące ewentualnego tworzenia zestawów zasad, których respektowanie skutkowałoby automatycz­nym akceptowaniem przez krajową administrację podatkową cen transferowych (safe harbours) (Revised Section E on Safe Harbours in chapter IV of the Transfer Pricing Guidelines 2013).

Dokonanie aktualizacji ma tym większe znaczenie, że niektóre jurysdykcje podatkowe przewidują bezpośrednie odnoszenie się do Wytycznych OECD w praktyce analizy zgodności warunków transakcji z zasadą ceny rynkowej. Co więcej warto dodać, że lista krajów popierających poglądy wypracowane w ramach projekt BEPS, który został zaimplementowany do Wytycznych OECD, osiągnęła już 102 pozycje[2] (w tym Polska).

Jeśli chodzi natomiast o znaczenie aktualizacji dla polskiego podatnika, należy wskazać że zgodnie z  poglądami Ministerstwa Finansów publikacje OECD  powinny być traktowane przez podatników i organy podatkowe (kontrolne), jako zbiór dobrych praktyk oraz punkt odniesienia służący do wyboru właściwego kierunku interpretacyjnego przepisów prawa podatkowego, regulujących zagadnienie cen transferowych[3]. Z uwagi na fakt, że zaimplementowane do Wytycznych OECD poglądy funkcjonowały już w dorobku OECD, dokonana aktualizacja nie będzie mieć w praktyce „rewolucyjnego” znaczenia. Z drugiej jednak strony usystematyzowanie poglądów i wprowadzenie rezultatów projektu BEPS do Wytycznych OECD, z pewnością może się przyczynić do pożądanego ujednolicenia praktyki w zakresie cen transferowych poprzez odwoływanie się do jednego, zharmonizowanego dokumentu.


[1] OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017

[2] Members of the Inclusive Framework on BEPS | Updated: 6 July 2017

[3] Ceny transferowe wg OECD i UE


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *