Odliczenie nawet przy braku transakcji opodatkowanej

Spółka, która ma zamiar nabyć wszystkie akcje innej spółki w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu na rzecz tej spółki usług zarządzania, ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z wydatkami dotyczącymi usług doradczych z tym związanych,… Czytaj więcej »

, , ,

NSA bez uchwały o wykorzystaniu stenogramów z podsłuchów w postępowaniu podatkowym

W dniu 1 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) odmówił wydania tzw. uchwały „siódemkowej” w sprawie wykorzystania jako dowodów w postępowaniu podatkowym materiałów przekazanych przez prokuraturę w postaci protokołów (stenogramów) z podsłuchów rozmów bez stosownego potwierdzenia, że zostały… Czytaj więcej »

, , ,

Jednak nie będzie uchwały ws opodatkowania elektrowni wiatrowych PON

24 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny miał rozstrzygnąć uchwałą czy ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i związana z nią nowelizacja Prawa budowlanego zmieniła zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości tj. czy… Czytaj więcej »

, , ,

TSUE: Moment złożenia deklaracji VAT lub wystawienia faktury bez wpływu na prawo do odliczenia VAT

Sam fakt złożenia deklaracji VAT lub wystawienia faktury w okresie, gdy podatnik nie był aktywny nie może przesądzać o odmowie prawa do odliczenia VAT – taki wniosek płynie z najnowszego wyroku TSUE w sprawie C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy Romania.… Czytaj więcej »

, , ,

Fakt wezwania podatnika nie oznacza jego przyczynienia się do przedłużenia postępowania

Mimo, że podatnik w toku postępowania dotyczącego stwierdzenia nadpłaty zostaje wezwany przez organ do wyjaśnienia dodatkowych kwestii, nie oznacza to automatycznie, że przyczynił się on do niewydania decyzji w terminie. Taki wniosek wynika z jednego z najnowszych wyroków WSA w… Czytaj więcej »

, , , , ,

Odliczenie VAT przy wspólnych przedsięwzięciach w ramach Zgrupowania Interesów Gospodarczych (ZIG)

W wydanym 7 sierpnia br. orzeczeniu w sprawie C‑16/17 TGE Gas Engineering GmbH, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) stwierdził, że spółka, mająca siedzibę w danym państwie członkowskim oraz jej oddział działający w innym państwie członkowskim stanowią dla celów VAT,… Czytaj więcej »

, , ,

Zmiana przeznaczenia inwestycji a prawo do korekty odliczenia podatku VAT

25 lipca br. w wyroku w sprawie C-140/17 (Gmina Ryjewo) TSUE przychylił się do stanowiska, zgodnie z którym w przypadku zmiany sposobu przeznaczenia danej inwestycji podatnikowi może przysługiwać prawo do korekty odliczenia podatku naliczonego. Gmina Ryjewo (dalej również: „Gmina”) w… Czytaj więcej »

, , ,