„Granica” obowiązku sporządzenia dokumentacji TP: Wynagrodzenia Prezesów i Dyrektorów Finansowych

W jednym z ostatnich wpisów informowaliśmy o wydanej przez KIS interpretacji indywidualnej dotyczącej powiązań wynikających z udziału w zarządzaniu lub kontroli danego podmiotu. Zgodnie z przywołaną interpretacją, powiązania o charakterze zarządczym i kontrolnym należy rozpatrywać w szerokim ujęciu rzeczywistego wpływania… Czytaj więcej »

, , ,

Organy podatkowe zaczęły podążać z duchem czasu na gruncie VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 maja 2018 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.148.2018.1.EN) uznał, iż zastosowanie nowatorskiego rozwiązania sposobu dokumentowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych w związku z dokonywaniem płatności za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wypełnia przesłanki wydania faktury na… Czytaj więcej »

, , ,

TP: Występowanie powiązań wynikających z udziału w zarządzaniu lub kontroli

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 11 czerwca 2018 r. wskazał, jak należy rozumieć pojęcie udziału w zarządzaniu lub kontroli dla potrzeb identyfikacji powiązań w rozumieniu cen transferowych. Zgodnie z przepisami o cenach transferowych pomiędzy podmiotami mogą istnieć różne rodzaje… Czytaj więcej »

, , ,

Kontrole cen transferowych: NSA nakazuje organom coraz bardziej merytoryczne podejście, w tym stosowanie Wytycznych OECD

W dniu 20 czerwca 2018 r. NSA wydał wyrok (II FSK 1665/16), w którym podkreślił, że proces szacowania cen w transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi nie może odbywać się wyłącznie przez proste przeniesienie cen bądź marż zawartych pomiędzy podmiotami niezależnymi,… Czytaj więcej »

, , , ,

Należyta staranność możliwa także w branży paliwowej

Organy podatkowe przy ocenie kwestii dochowania należytej staranności przez podatników powinny brać pod uwagę cały materiał dowodowy. Tak wynika z ustnego uzasadnienia jednego z ostatnich wyroków WSA w Warszawie. Tym razem sprawa dotyczyła branży paliwowej, która od lat postrzegana jest… Czytaj więcej »

, , ,