PIT Week: Dochody z działalności gospodarczej

Przygotowanie rocznego rozliczenia PIT osoby, która prowadziła w danym roku działalność gospodarczą (czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też transparentnej podatkowo spółki osobowej) wyłącznie na terytorium Polski raczej nie powinno być problematyczne. Sytuacją odmienną będzie rozliczenie takich dochodów… Czytaj więcej »

, , ,

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT (fixed establishment) – czy organy szykują nam rewolucję?

Obserwując prezentowane w ostatnim czasie stanowisko MF w zakresie wykładni pojęcia „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” wydaje się, że jest się czego obawiać. Z jednej strony nie dziwi fakt, bo MF próbuje jak najwięcej transakcji „przyciągnąć” do opodatkowania w Polsce,… Czytaj więcej »

, ,

PIT Week: Dochody kapitałowe – jak rozliczyć w zeznaniu podatkowym za 2017 rok

Dochody kapitałowe są opodatkowane w Polsce zryczałtowaną stawką 19%. Ustawodawca przewidział dwie możliwości opodatkowania dochodu: u źródła i samodzielnie przez podatnika. Podatkowi u źródła podlegają dochody uzyskiwane w Polsce między innymi: z odsetek (bankowych, dyskonta od papierów wartościowych, obligacji), z… Czytaj więcej »

, , , , ,

PIT Week: Dochody z umowy o pracę: Jak rozliczyć osobę delegowaną?

Przygotowanie rocznego rozliczenia PIT pracownika, który cały rok wykonywał obowiązki służbowe w Polsce, nie powinno nastręczać większych trudności. Schody pojawiają się w bardziej skomplikowanych przypadkach, np. przy rozliczaniu osób delegowanych. Kluczową kwestią przy określaniu zakresu obowiązku podatkowego osoby delegowanej jest… Czytaj więcej »

, , , ,

TP: PGK to jeden podatnik dla ustalenia progu istotności

Ministerstwo Finansów udzielając odpowiedzi na interpelację poselską (DCT.054.1.2018) wskazało, że przy ustalaniu progów dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych należy odnieść się do podatkowej grupy kapitałowej (PGK) jako podatnika, a nie do poszczególnych spółek wchodzących w jej skład. Zgodnie z art.… Czytaj więcej »

, , , ,