Najczęstsze błędy w wycenach aktywów niematerialnych

Bez względu na to, jak dobrze orientujemy się w metodach wyceny aktywów niematerialnych i regulacjach dotyczących praw własności intelektualnej, ich wycena z reguły będzie problematyczna – szczególnie w przypadku aktywów na początkowym etapie komercjalizacji lub wcześniejszym. Typowe błędy w wycenie… Czytaj więcej »

, , , ,

CIT i VAT w projektach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Istotą Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) jest zapewnienie alternatywnej formy finansowania inwestycji realizowanych przez sektor publiczny. W tym modelu wykonawca (tzw. partner prywatny) inwestycji zawiera długoterminową (typowo 10-20 letnią) umowę z partnerem publicznym, w ramach której zobowiązuje się do budowy lub modernizacji… Czytaj więcej »

, , ,

#WorldIPDay

Własność intelektualna w systemie prawa podatkowego obejmuje szereg różnych, często specyficznych zagadnień, do których zaliczyć można takie kwestie jak: definicja i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, podatek u źródła od należności licencyjnych, wnoszenie aportów przez podmioty komercjalizujące, czy ulga na… Czytaj więcej »

, , ,

Rola działu podatkowego w ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych (cz.1)

Specjaliści z obszaru finansów i podatków bardzo często muszą łączyć swoje siły dla potrzeb realizacji projektów inwestycyjnych i transakcyjnych. Im bardziej złożone przedsięwzięcie inwestycyjne, tym większa szansa, że wiedza z obszaru finansów nie będzie wystarczająca do oceny jego skutków finansowych.… Czytaj więcej »

, , , , , ,

Rozliczenie ceny nabycia na polskim rynku w 2015 roku

W nawiązaniu do wyników naszych analiz za lata 2011-2014, sprawdziliśmy, co zmieniło się w 2015 roku w zakresie prezentacji potransakcyjnego goodwill i identyfikacji aktywów niematerialnych w sprawozdaniach finansowych. W ubiegłym roku publikowaliśmy wyniki analizy informacji na temat transakcji kapitałowych dokonanych… Czytaj więcej »

, , ,

Prokura mieszana jednak prawidłowa?

Możliwość ustanowienia reprezentacji prokurenta działającego łącznie z członkiem zarządu (prokura mieszana) jest przedmiotem ciągłych problemów praktycznych. Oliwy do ognia dolała głośna uchwała Sądu Najwyższego z 2015 roku. Zmiany Kodeksu Cywilnego zaproponowane przez Rząd w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw… Czytaj więcej »

, , , ,

Goodwill w praktyce polskiego rynku M&A

Sprawdziliśmy, jaka jest praktyka polskiego rynku kapitałowego w zakresie prezentacji potransakcyjnego goodwill i identyfikacji dodatkowych aktywów niematerialnych w sprawozdaniach finansowych. Przeanalizowaliśmy istotne transakcje kapitałowe dokonane przez notowane na GPW spółki w ciągu ostatnich 4 lat, dla których opublikowano w sprawozdaniach… Czytaj więcej »

, , , ,