Rozliczenie straty zagranicznego oddziału spółki polskiej w przypadku jego likwidacji

Polskie spółki posiadające oddział zlokalizowany i podlegający opodatkowaniu w innym Państwie Unii Europejskiej mogą odliczyć stratę tego oddziału od dochodu opodatkowanego w Polsce. Jest to możliwe w przypadku, gdy oddział spółki nie ma możliwości wykorzystania wygenerowanej straty do obniżenia dochodu… Czytaj więcej »

, , , ,

Ograniczenia w amortyzacji aktywów wniesionych aportem nie mają zastosowania po przekształceniu

W przypadku wniesienia aportem z agio do spółki kapitałowej aktywów trwałych obowiązywało ograniczenie w ich amortyzacji podatkowej w zakresie w jakim wniesione aktywa zasiliły kapitał zapasowy. Zgodnie z ostatnim wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (na podstawie ustnego uzasadnienia) ograniczenia… Czytaj więcej »

, , ,

Nie trzeba płacić podatku od dywidend otrzymanych przed podziałem

Wypłata dywidend jest co do zasady opodatkowana 19% stawką podatku. Może być też zwolniona z opodatkowania m.in. jeśli udziałowiec posiada co najmniej 10% udziałów spółki wypłacającej dywidendę przez nieprzerwany okres 2 lat. NSA uznał, że jeśli udziałowiec wydziela do innej… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Czy FIZ eliminuje podatek od CFC?

Jedna z wątpliwości z zakresu przepisów o CFC dotyczy tego, czy podatnik posiadający certyfikaty funduszu inwestującego w spółkę zagraniczną, powinien sprawdzać taką spółkę pod kątem przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej (CFC). Za zagraniczną spółka kontrolowaną uznaje się m.in. spółkę, w… Czytaj więcej »

, , ,

Dziurawe przepisy o opodatkowaniu odpraw menedżerów 70% stawką PIT

Ekspresowo wprowadzone przepisy o opodatkowaniu wysokich odpraw ustępującej kadry zarządzającej pozostawiają wiele do życzenia. Ostatnie rozstrzygnięcie organów podatkowych wyciąga na światło dzienne ich luki. Pojawiają się pierwsze interpretacje organów podatkowych odnoszące się do nowowprowadzonych przepisów dotyczących opodatkowania 70% stawką odpraw… Czytaj więcej »

, , , , ,