Uchwała NSA: Nadpłata w VAT nie może zostać zaliczona na poczet podatku od nieruchomości

Przepisy Ordynacji podatkowej nie dają podstawy do zaliczenia przez naczelnika urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w VAT na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki samorządu terytorialnego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w… Czytaj więcej »

,

RPO złożył wniosek do TK w sprawie nadużyć skargi pauliańskiej w podatkach

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie stosowania przez organy podatkowej skargi pauliańskiej w celu egzekwowania zobowiązań podatkowych. Skarga pauliańska stanowi instrument ochrony wierzycieli przed sytuacjami, gdy dłużnik w celu uchylenia się od spłaty wierzyciela zbywa swój… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska