Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej czekają nas od 2016 r.?

W związku ze zbliżającym się końcem roku, przypominamy najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej, które czekają nas od 1 stycznia 2016 r. Zmiany w zakresie interpretacji podatkowych Jeżeli w danej sprawie została wydana interpretacja ogólna, to podatnik, który wystąpi z wnioskiem… Czytaj więcej »

, , , , , , ,

Powołanie strategicznego urzędu skarbowego – co oznacza ta zmiana?

W przypadku osiągnięcia przez podatnika przychodu za 2014 r. w wysokości przekraczającej 50 mln euro, z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana właściwości z dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego na Naczelnika I MUS w Warszawie. Z kolei w przypadku… Czytaj więcej »

, , ,

Spółka komandytowo-akcyjna – Minister Finansów rozstrzygnął wątpliwości w interpretacji ogólnej

Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie opodatkowania SKA podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Interpretacja jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Drukarnia Multipress (C-357/13). Wątpliwości w zakresie opodatkowania SKA wynikają z faktu, że zgodnie z polską ustawą o… Czytaj więcej »

, , , , , , ,
  • Ewelina Stamblewska

NSA nie rozwieje wątpliwości dotyczących opodatkowania VAT artykułów spożywczych

Jak informowaliśmy we wcześniejszym wpisie (Stawka VAT na artykuły spożywcze – będzie uchwała NSA), NSA miał wydać uchwałę dotyczącą opodatkowania VAT artykułów spożywczych. Ostatecznie sąd nie podejmie uchwały, a jedynie wyda w tej sprawie wyrok w poszerzonym składzie (7 sędziów).… Czytaj więcej »

, , , ,

Kto pod lupą fiskusa w 2016 r.?

Nie jest tajemnicą, że sytuacja fiskalna państwa i potrzeby budżetowe wymuszają wzmożone działania po stronie administracji skarbowej. Fiskus intensyfikuje działania kontrolne, o czym świadczy m.in. wskazanie w Krajowym Planie Działań Administracji Podatkowej na 2016 r. konkretnych branż, w których ryzyko… Czytaj więcej »

, , , ,

Interes publiczny a prawo podatnika do czynnego udziału w postępowaniu

Podatnik ma prawo do wglądu w akta prowadzonego postępowania. Dotyczy to także dokumentów związanych z czynnościami przeprowadzonymi u podmiotów biorących udział w łańcuchu dostaw w przypadku kontroli zasadności zwrotu VAT. Organ powinien jedynie trwale usunąć te informacje, które pozwalają na… Czytaj więcej »

, , , , ,

Najem i media jednak z jedną stawką czy nie?

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie refakturowania mediów (pisaliśmy o nim 27 lipca 2015 r.: NSA interpretuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie refakturowania mediów) mamy wysyp wyroków polskich sądów administracyjnych w analogicznych sprawach. Większość z tych spraw… Czytaj więcej »

, , , , , , , ,