Przychody z wytworzonych praw niematerialnych przychodami kapitałowymi?

10 maja 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacje indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC), w której to uznał, że przychód uzyskany przez podatnika ze sprzedaży wytworzonych we własnym zakresie praw niematerialnych (nabycie pierwotne) będzie stanowił przychód z zysków kapitałowych. Problematyczna kwestia… Czytaj więcej »

, ,

Do kosztów reprezentacji jeden krok

Wydatki związane z wyjazdem o charakterze rekreacyjno-turystycznym stanowią koszty reprezentacji (które nie pomniejszą podstawy opodatkowania CIT), nawet jeśli podczas wyjazdu odbywają się szkolenia. Przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodu wydatki na cele reprezentacji są problematyczne dla podatników. Ustawa mówi bowiem… Czytaj więcej »

, , ,

Przejęcie długu innej spółki solą w oku organów podatkowych?

Kolejny raz Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację podatnikowi potwierdzając, że przejęcie długu za wynagrodzeniem nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego (wyrok z 16 stycznia 2018 r.). Podatnik składając wniosek o wydanie interpretacji podatkowej chciał się upewnić, że przejęcie przez niego za… Czytaj więcej »

,

Koniec SSE? MRiF proponuje nowe narzędzia wsparcia inwestycji

Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Projekt ma zastąpić dotychczas funkcjonujące rozwiązanie jakim jest zwolnienie z podatku dla dochodów z inwestycji realizowanych na wyodrębnionych obszarach – specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Ministerstwo zwraca uwagę, że… Czytaj więcej »

, ,