CbC – udostępniono formularze interaktywne

Na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów został opublikowany formularz interaktywny CBC-R za rok 2017 oraz wzór powiadomienia CBC-P za rok bieżący. Spółki wchodzące w skład największych grup kapitałowych powinny wykorzystać opublikowane dokumenty do wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych do końca 2018… Czytaj więcej »

, , , , ,

Raport CbC – kolejne obowiązki dokumentacyjne

Po gorącej dla wielu podatników końcówce września (w szczególności dla tych, których rok obrotowy pokrywał się z kalendarzowym), czas pozostały do końca roku może upłynąć pod hasłem wywiązywania się z kolejnych obowiązków dokumentacyjnych związanych z tzw. raportowaniem country-by-country. Co do… Czytaj więcej »

, , , , ,

Nowelizacja TP: Nowe progi

W dzisiejszym wpisie z cyklu o projektowanych zmianach przepisów dotyczących cen transferowych skoncentrujemy się na nowych progach obligujących podatników do przygotowania lokalnej i grupowej dokumentacji podatkowej. Proponowane zmiany co do zasady podwyższają obecnie obowiązujące progi istotności. Oczywiście dla niektórych podatników… Czytaj więcej »

, , ,

Objęcie akcji w kapitale wiąże się z obowiązkami dokumentacyjnymi na gruncie cen transferowych

Objęcie przez podatnika akcji (pierwsze i każde kolejne) w związku z podwyższeniem kapitału innego podmiotu podlega obowiązkowi przygotowania dokumentacji podatkowej i ujęcia takiej transakcji w uproszczonym sprawozdaniu CIT/TP. Takie stanowisko wyraził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 29 grudnia 2017… Czytaj więcej »

, , ,

Nie sumujmy wszystkich transakcji – stanowisko MF w sprawie grupowania transakcji dla celów dokumentacji cen transferowych

W odpowiedzi na oświadczenie jednego z senatorów Ministerstwo Rozwoju i Finansów wyjaśniło wątpliwości w zakresie sumowania wartości transakcji i innych zdarzeń zachodzących między podmiotami powiązanymi na potrzeby weryfikacji, czy przekroczone zostały progi istotności skutkujące powstaniem obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. W… Czytaj więcej »

, , ,

TP: Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?

Podatnicy zawierający różnego rodzaju transakcje z podmiotami powiązanymi często zastanawiają się jak określić wartość transakcji na potrzeby ustalenia obowiązku dokumentacyjnego. Problematyczne mogą być zwłaszcza sytuacje, gdy samodzielnie transakcje nie przekraczają progu wartościowego, natomiast w ujęciu łącznym taki próg przekraczają i… Czytaj więcej »

, ,

Czy warunki transakcji w ramach PGK mogą być dowolnie kształtowane?

Gdy spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej (PGK) przyjmą wynagrodzenie w wartości odbiegającej od rynkowej na potrzeby zawieranych między sobą transakcji, fiskus będzie mógł je zakwestionować i określić przychód zgodnie z przepisami ustawy o CIT. Dla przypomnienia podmioty tworzące… Czytaj więcej »

, , ,