Nie sumujmy wszystkich transakcji – stanowisko MF w sprawie grupowania transakcji dla celów dokumentacji cen transferowych

W odpowiedzi na oświadczenie jednego z senatorów Ministerstwo Rozwoju i Finansów wyjaśniło wątpliwości w zakresie sumowania wartości transakcji i innych zdarzeń zachodzących między podmiotami powiązanymi na potrzeby weryfikacji, czy przekroczone zostały progi istotności skutkujące powstaniem obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. W… Czytaj więcej »

, , ,

TP: Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?

Podatnicy zawierający różnego rodzaju transakcje z podmiotami powiązanymi często zastanawiają się jak określić wartość transakcji na potrzeby ustalenia obowiązku dokumentacyjnego. Problematyczne mogą być zwłaszcza sytuacje, gdy samodzielnie transakcje nie przekraczają progu wartościowego, natomiast w ujęciu łącznym taki próg przekraczają i… Czytaj więcej »

, ,

Czy warunki transakcji w ramach PGK mogą być dowolnie kształtowane?

Gdy spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej (PGK) przyjmą wynagrodzenie w wartości odbiegającej od rynkowej na potrzeby zawieranych między sobą transakcji, fiskus będzie mógł je zakwestionować i określić przychód zgodnie z przepisami ustawy o CIT. Dla przypomnienia podmioty tworzące… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Opłata w ramach restrukturyzacji może być kosztem podatkowym

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał 30 sierpnia 2016 roku kolejną pozytywną interpretację indywidualną w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych opłaty z tytułu przeniesienia działalności do polskiej spółki. Przed restrukturyzacją polska spółka prowadziła działalność produkcyjną. Z tego tytułu uprawniona… Czytaj więcej »

, , , ,

TP: Analiza porównawcza – jak to się robi?

Potrzeba potwierdzenia rynkowego charakteru rozliczeń w ramach grupy oraz perspektywa posiadania od 2017 roku obowiązkowej analizy porównawczej dla tych transakcji przez część podatników sprawia, że coraz częściej przygotowywane są takie analizy. W ramach tego wpisu skoncentrujemy się na przypomnieniu ogólnych… Czytaj więcej »

, , ,

Nowa odsłona dokumentacji cen transferowych cz. 2 Master File

W ramach pierwszego wpisu z naszego cyklu dotyczącego nowych przepisów o cenach transferowych przybliżyliśmy Państwu dokumentację lokalną (z ang. Local File). Dzisiaj skoncentrujemy się natomiast na przeanalizowaniu zakresu informacji, które podatnicy będą musieli zawrzeć w dokumentacji grupowej (z ang. Master… Czytaj więcej »

, , ,

Gdzie rozliczyć koszty związane z rozpoczęciem działalności zagranicznej?

W dzisiejszym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na interesujący wyrok WSA we Wrocławiu z 14 marca 2016 (I SA/Wr 1922/15) wydany w związku z zaskarżoną interpretacją indywidualną. Sąd przypomniał, że podatnik może zaliczać do KUP tylko takie wydatki, które dotyczą prowadzonej przez niego… Czytaj więcej »

, , ,