Zmiany do CIT|PIT|OP przeszły już przez Sejm, dziś zajmie się nimi Senat

23. października wieczorem Sejm przebrnął przez kolejne czytanie kilkuset stron ustaw zmieniających wiele skomplikowanych regulacji w zakresie podatków dochodowych oraz Ordynacji podatkowej. Zdecydowana większość posłów wypowiedziała się za przyjęciem zmian, o których informowaliśmy w ramach wielu wcześniejszych wpisów (przykładowo, lecz… Czytaj więcej »

, , , ,

Czy można zapłacić CIT od aportu jeśli nie doszło do aportu?

Można. Takie przewrotne podejście stosują organy, a nierzadko wtórują im sądy administracyjne, zarówno na poziomie WSA, jak i NSA. Dotyczy to sytuacji, gdy wspólnik jest wierzycielem spółki i swoją wierzytelność chce konwertować na jej kapitał. Jednak zamiast faktycznego aportu (czyli… Czytaj więcej »

, , ,

Holenderski Coop nie dostanie zwolnienia z CIT dla zagranicznych funduszy

Tak orzekł w ostatnich dniach WSA w Warszawie. Zdaniem Sądu, fundusz inwestycyjny utworzony na podstawie przepisów prawa holenderskiego i funkcjonujący w formie tzw. „kooperatywy” (Cooperatief U.A.; dalej: Coop), nie będzie miał prawa do zastosowania zwolnienia z opodatkowania CIT w przypadku… Czytaj więcej »

, , ,

Czy SICAV SIF może być zwolniony z CIT?

NSA rozstrzygnął o kryteriach kwalifikacji SICAV SIF do zwolnienia z opodatkowania CIT. Sprawa dotyczyła podmiotu, który wykorzystywał luksemburski fundusz inwestycyjny typu SICAV SIF do inwestycji w polskie spółki osobowe (komandytowe). Pomimo spełnienia zasadniczo niemal wszystkich warunków do zastosowania zwolnienia z… Czytaj więcej »

, ,

Co z podatkiem od dywidendy po cesji prawa do jej wypłaty?

Uchwała o wypłacie dywidendy generuje po stronie wspólnika prawo/wierzytelność o zbywalnym charakterze. Bohater naszej historii podjął decyzję o wykorzystaniu takiej właśnie wierzytelności do zaspokojenia swojego zobowiązania poprzez cesję prawa do dywindendy na rzecz swojego wierzyciela i potrącenia wzajemnych rozliczeń. Przeniesieniu… Czytaj więcej »

, , ,