Siadaj! Niedostateczna! … czyli jak wciąż mało wiemy o thin-capie

Zjawisko niedostatecznej kapitalizacji wciąż budzi wiele kontrowersji. Po raz kolejny NSA zabiera bowiem głos w tej sprawie. Po raz kolejny też zresztą potwierdza, że ocena, czy pożyczka podlega niedostatecznej kapitalizacji, powinna być dokona na moment udzielenia finansowana. Wówczas to należy… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Jaki koszt na zbyciu majątku otrzymanego w ramach likwidacji?

Likwidując spółkę będącą podatnikiem CIT trzeba uwzględnić kilka wątków. Zarówno po stronie likwidowanego podmiotu, jak i też jego wspólników. Niedawno wspominaliśmy o kwestii opodatkowania likwidowanej spółki w przypadku wydania majątku w naturze. I choć zdania są podzielone, to w ostatnim… Czytaj więcej »

, , , , ,

Czy „odszkodowanie = brak VAT”?

Odszkodowanie to zgodnie z definicją słownika języka polskiego „wynagrodzenie za poniesione przez kogoś straty”. Pełni ono funkcję kompensacyjną, stanowi finansową rekompensatę poniesionej przez drugą stronę szkody. Z perspektywy klasyfikacji takiej płatności dla celów VAT, istotne jest, czy odszkodowanie może być… Czytaj więcej »

, , ,

Czy reverse charge w VAT na usługach budowlanych to problem dewelopera?

Od  1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do rozliczania usług budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę wprowadzono na gruncie VAT zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia. W dużym uproszczeniu na gruncie nowych przepisów w sytuacji, gdy deweloper zleca wykonanie prac budowlanych swojemu generalnemu wykonawcy… Czytaj więcej »

, , , , , ,