Nazewnictwo towarów na fakturach jedzie do Trybunału

Ciekawe pytanie prejudycjalne do TSUE skierował Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 257/18). Sprawa którą rozpatrywał WSA dotyczyła postępowania kontrolnego za luty i marzec 2013 r. w którym organy podatkowe zakwestionowały prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur… Czytaj więcej »

, , ,

Uproszczone transakcje trójstronne przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

TSUE zajmował się ostatnio intensywniej łańcuchowymi transakcjami transgranicznymi. W ubiegłym tygodniu wypowiedział się natomiast w zakresie szczególnego rodzaju tego typu transakcji – tzw. uproszczonej wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Polega ona na transgranicznej dostawie tego samego towaru pomiędzy trzema podatnikami VAT (A-B-C)… Czytaj więcej »

, , ,

Kij ma dwa końce. Split payment również…

Split payment, który ma wejść w życie w połowie roku ma być dobrowolny. Warto jednak doprecyzować, że tylko dla strony opłacającej fakturę. Decyzja o zastosowaniu podzielonej płatności nie należy bowiem do sprzedawcy, tylko do kupującego towary/ usługi. Co ma więc zrobić sprzedawca, żeby nie otrzymywać płatności w ramach split paymentu? Czytaj więcej »

,

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT (fixed establishment) – czy organy szykują nam rewolucję?

Obserwując prezentowane w ostatnim czasie stanowisko MF w zakresie wykładni pojęcia „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” wydaje się, że jest się czego obawiać. Z jednej strony nie dziwi fakt, bo MF próbuje jak najwięcej transakcji „przyciągnąć” do opodatkowania w Polsce,… Czytaj więcej »

, ,

Coraz bliżej listy przesłanek należytej staranności dla celów VAT

Pod koniec lipca zakończyły się konsultacje podatkowe w sprawie VATowskiej listy przesłanek należytej staranności przy współpracy z kontrahentami. To właśnie o katalog tych przesłanek toczy się w praktyce wiele sporów podatników z organami podatkowymi, które często automatycznie przypisują przedsiębiorcom świadomy… Czytaj więcej »

, , ,

Interpretacja ogólna w sprawie VAT na transakcjach realizowanych przy pomocy kart płatniczych

Z dniem 1 lipca br. nastąpiła zmiana przepisów ustawy o VAT w zakresie zwolnienia z VAT wybranych usług finansowych. Do końca czerwca obowiązywał art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, który był podstawą zwolnienia szeregu usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych… Czytaj więcej »

, , ,