TP: Występowanie powiązań wynikających z udziału w zarządzaniu lub kontroli

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 11 czerwca 2018 r. wskazał, jak należy rozumieć pojęcie udziału w zarządzaniu lub kontroli dla potrzeb identyfikacji powiązań w rozumieniu cen transferowych. Zgodnie z przepisami o cenach transferowych pomiędzy podmiotami mogą istnieć różne rodzaje… Czytaj więcej »

, , ,

Master File – jak rozumieć grupę

Najwięksi podatnicy objęci przepisami o TP sporządzający dokumentację cen transferowych za rok 2017 po raz pierwszy dodatkowo muszą zmierzyć się ze sporządzeniem master file. Dla przypomnienia: podatnicy osiągających przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości za poprzedni rok powyżej… Czytaj więcej »

, , ,

Ceny transferowe: Rozporządzenie dla dokumentacji TP Local i Master File opublikowane w Dzienniku Ustaw

18 września br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie analogiczne rozporządzenie zostało opublikowane w zakresie… Czytaj więcej »

, , , ,

TP: Management fees – na co zwrócić uwagę?

Immanentną cechą grup kapitałowych jest centralizacja pewnych funkcji, zwłaszcza zarządczych. Oczekiwane korzyści są oczywiste – choćby oszczędność kosztów dzięki korzyściom skali czy efektowi specjalizacji usługodawcy. Obciążenia za usługi wewnątrzgrupowe są jednak tematem problematycznym dla podatników. Z jednej strony żyjemy w… Czytaj więcej »

, ,

Czy wydatki na finansowanie innego podmiotu mogą być kosztem podatkowym?

W sytuacji gdy przemawia za tym racjonalność i naturalność gospodarcza oraz obiektywne przesłanki biznesowe, wydatki na ponoszenie kosztów niewypłacalności (insolvency cost) dostawcy komponentów mogą stanowić KUP – tak uznał NSA w wyroku z 5 kwietnia br. Wyrok zapadł w postępowaniu… Czytaj więcej »

, , , ,

Analizy benchmarkingowe a problemy z dostępnością danych

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, od 2017 roku podatnicy, których przychody lub koszty osiągnięte w poprzednim roku przekroczyły 10 mln EUR, będą zobowiązani do uzupełniania dokumentacji cen transferowych o analizy porównawcze uwzględniające polskie dane porównawcze. Z pewnością wielu podatników przygotowujących się… Czytaj więcej »

, , ,

Procurement pod lupą kontrolujących (wyroki TP cz.2)

W ramach cyklu, w którym przybliżamy dorobek orzeczniczy dotyczący kontroli w zakresie cen transferowych, chciałbym przedstawić wyrok, którego jedna z osi sporu dotyczyła wewnątrzgrupowego schematu zakupowego (procurement). Wyrok dotyczy wielowątkowej sprawy, w której UKS dokonał ustalenia dochodu w drodze oszacowania… Czytaj więcej »

, , , ,