Odliczenie VAT przy wspólnych przedsięwzięciach w ramach Zgrupowania Interesów Gospodarczych (ZIG)

W wydanym 7 sierpnia br. orzeczeniu w sprawie C‑16/17 TGE Gas Engineering GmbH, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) stwierdził, że spółka, mająca siedzibę w danym państwie członkowskim oraz jej oddział działający w innym państwie członkowskim stanowią dla celów VAT,… Czytaj więcej »

, , ,

Ministerstwo Finansów proponuje, aby opłata za interpretację indywidualną wynosiła 2000 zł!

W przypadku, gdy przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną jest szczególnie skomplikowany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej jako: „DKIS”) ustala, w drodze postanowienia opłatę w wysokości 2.000 zł. Powyższa regulacja została zaproponowana przez Ministerstwo Finansów w… Czytaj więcej »

,

Organy podatkowe zaczęły podążać z duchem czasu na gruncie VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 maja 2018 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.148.2018.1.EN) uznał, iż zastosowanie nowatorskiego rozwiązania sposobu dokumentowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych w związku z dokonywaniem płatności za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wypełnia przesłanki wydania faktury na… Czytaj więcej »

, , ,

Znamy już objaśnienia MF w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Przypominając, split payment to nowe obowiązujące od 1 lipca br. rozwiązanie prawne, w ramach którego kupujący ma możliwość zapłaty za nabywane towary lub usługi poprzez rozdzielenie płatności należności wynikającej z faktury na dwa strumienie: kwotę odpowiadającą kwocie podatku VAT wykazanej… Czytaj więcej »

, , ,