Nowelizacja TP: Nowe obowiązki w zakresie raportowania

W kolejnym z serii wpisów dotyczących udostępnionego do konsultacji publicznych projektu ustawy zmieniającej przepisy o cenach transferowych chcielibyśmy skoncentrować się na obowiązkach dotyczących terminów i zakresu informacji przekazywanych organom skarbowym w zakresie dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja lokalna – nadal dziewięć… Czytaj więcej »

, , ,

Kolejne wyjaśnienia MF odnośnie do wypełniania sprawozdania CIT-TP i PIT-TP

Na stronach Sejmu RP oraz Ministerstwa Finansów pojawiła się kolejna odpowiedź Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2018 r. na Interpelację nr 21099 dotycząca obszaru cen transferowych. Tym razem pytanie dotyczyło wątpliwości przy wypełnianiu formularza CIT-TP zgodnie z art. 27… Czytaj więcej »

, , , , ,

Rewolucja BEPS po kolejnym roku wdrażania – nowe podsumowanie

Nasza sieć Taxand przygotowała najnowsze podsumowanie procesu implementacji projektu BEPS w różnych krajach świata. Tradycyjnie przedstawimy Państwu kolejną jego odsłonę.
Najnowsza wersja raportu Taxand Global BEPS Report za 2017 r., podobnie jak w poprzedniej edycji, szczegółowo przedstawia stopień zaawansowania i szczegóły zmian przepisów podatkowych (w tym w szczególności w zakresie cen transferowych) z perspektywy 40 krajów (jurysdykcji podatkowych). Czytaj więcej »

, , ,

Rok obrotowy podstawą do ustalania obowiązków dokumentacyjnych dla spółki osobowej

Na stronach Sejmu RP oraz Ministerstwa Finansów pojawiła się odpowiedź Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2018 r. na Interpelację nr 18591 w sprawie limitów kwotowych przychodów i kosztów dotyczących obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych przez podmioty niemające osobowości prawnej… Czytaj więcej »

, , , ,

Korekta ceny transferowej utrudnieniem dla importerów?

Wydany w dniu 20 grudnia 2017 r. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Hamamatsu (C-529/16) może mieć istotne skutki dla podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi, mającymi siedzibę lub zarząd poza obszarem celnym Wspólnoty. W przedmiotowym wyroku Trybunał stwierdził, iż cena transakcyjna w rozumieniu Wspólnotowego kodeksu celnego (i na potrzeby tego podatku) nie może być ustalana na podstawie ceny transferowej, realizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi, która może podlegać późniejszym korektom zgodnie z przepisami o cenach transferowych. Czytaj więcej »

, , , ,