[#WHT2019 3/8] Podatek u źródła – co oznacza należyta staranność płatnika?

Zmiany w podatku u źródła 2019

W ramach naszego cyklu dotyczącego wchodzących od 2019 r. zmian w zakresie rozliczania podatku u źródła, w tym wpisie postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące obowiązku dochowania należytej staranności przez płatnika podatku u źródła. W jakim przypadku konieczne jest dochowanie… Czytaj więcej »

, , , ,

Nowe podatki dla cyfrowych firm

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj propozycje nowych przepisów dotyczących opodatkowania przedsiębiorstw działających w środowisku cyfrowym. Tymczasowo wprowadzony zostanie nowy podatek od przychodów osiąganych z działalności prowadzonej za pośrednictwem technologii cyfrowych. Docelowo zaś stworzone zostaną specjalne przepisy określające, w jakich przypadkach kraje… Czytaj więcej »

, ,

Konstytucja Biznesu przyjęta przez Rząd

14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. Konstytucji Biznesu, czyli pakietu pięciu ustaw, których celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Przewidują one między innymi uregulowanie podstawowych praw przedsiębiorców, wprowadzenie ulg dla początkujących przedsiębiorców oraz możliwość prowadzenia działalności… Czytaj więcej »

Należyta staranność w VAT: NSA znów po stronie podatników

Organy podatkowe, badając dochowanie przez podatnika należytej staranności, nie mogą koncentrować się na ogólnym spojrzeniu na okoliczności sprawy. Muszą dokonywać oddzielnej i niezależnej oceny wszystkich okoliczności związanych z poszczególnymi transakcjami. Dopiero wówczas mogą wyprowadzić wniosek, co do braku zachowania przez podatnika właściwej w danych warunkach staranności kupieckiej. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 maja 2017 r. sygn. akt I FSK 1565/15. Czytaj więcej »

, , ,