Główne wnioski z Forum Cen Transferowych / Uproszczona APA

W zeszły czwartek odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Forum Cen Transferowych (FCT). Poniżej przedstawiamy główne wnioski ze spotkania. Analizy danych porównawczych Motywem przewodnim były analizy danych porównawczych. Dyskusja obejmowała w szczególności: zasadność używania polskich danych porównawczych (gdy podmiot badany… Czytaj więcej »

, , , , ,

Wyjaśnienia MF dotyczące wydłużenia terminów w zakresie cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało praktyczne wyjaśnienia dotyczące wczoraj ogłoszonego rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminów w zakresie cen transferowych. Jednocześnie Ministerstwo zamieściło wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Poniżej treść wyjaśnień: Sporządzenie dokumentacji podatkowej Jeśli podatnik zgodnie art. 25a ust. 1 ustawy o… Czytaj więcej »

, ,

Fiskus-myśliwy. Ponad 1,4 mld doszacowań z tytułu cen transferowych i optymalizacji podatkowych

Już od pewnego czasu Ministerstwo Finansów i KAS zapowiada zmianę modelu funkcjonowania w zakresie prowadzenia kontroli podatkowych (celno-skarbowych). Zmiana polegać ma na zastąpieniu koncepcji fiskusa-rybaka, ideą fiskusa-myśliwego. W praktyce koncepcja myśliwego oznacza, że wytypowanie podatnika do kontroli poprzedzone jest przeprowadzeniem… Czytaj więcej »

, , ,

Projekt rozporządzenia wydłużającego termin na przygotowanie dokumentacji TP trafił do konsultacji publicznych

Ostatnio na łamach bloga informowaliśmy o ministerialnych planach wydłużenia terminów na przygotowanie dokumentacji TP o około 6 miesięcy. Prace legislacyjne w powyższym zakresie nabrały właściwego tempa i w dniu wczorajszym do konsultacji publicznych skierowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie… Czytaj więcej »

, , , ,

Terminy na przygotowanie dokumentacji TP zostaną wydłużone / obowiązki dokumentacyjne TP zostaną uproszczone

W piątek (16.02.2018 r.) na stronach Ministerstwa Finansów (MF) pojawił się komunikat o trwających pracach nad wydłużeniem terminów dla podatników w zakresie cen transferowych. W szczególności chodzi o wydłużenie o 6 miesięcy terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a… Czytaj więcej »

, , ,

MF wydłuży termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych

Ministerstwo Finansów planuje wydłużanie w drodze rozporządzenia terminu na przygotowanie dokumentacji oraz na złożenie CIT-TP / PIT-TP. Istotą projektu Rozporządzenia[1] , jest wydłużenie terminu do sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz dołączenia do zeznania… Czytaj więcej »

, , ,