Sądy wciąż niejednolicie o VAT na sprzedaży nieruchomości na rzecz dzierżawcy

W przypadku gdy dzierżawca wybudował budynek na dzierżawionym gruncie, sprzedaż tego gruntu przez właściciela na rzecz dzierżawcy stanowić będzie sprzedaż gruntu zabudowanego – takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 7 czerwca 2017 r. (sygn. akt… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Trybunał Konstytucyjny ponownie przyjrzy się przedawnieniu zobowiązań zabezpieczonych hipoteką

O zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem wystąpiły niezależnie od siebie dwa podmioty – RPO oraz Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda. Oba wskazały, że TK rozpatrywał już podobną sprawę dotyczącą… Czytaj więcej »

, ,

Koniec dwuinstancyjności w sprawach podatkowych?

Ministerstwo Finansów rozważa możliwość całkowitej rezygnacji z drugiej instancji w sprawach podatkowych. Podatnicy utraciliby możliwość odwołania się do Izby Skarbowej. Po decyzji organu podatkowego, podatnikowi pozostawałaby wówczas skarga do sądu administracyjnego. Takie rozwiązanie może zostać wprowadzone w ramach ustawy o… Czytaj więcej »

, ,