Jednak nie będzie uchwały ws opodatkowania elektrowni wiatrowych PON

24 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny miał rozstrzygnąć uchwałą czy ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i związana z nią nowelizacja Prawa budowlanego zmieniła zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości tj. czy… Czytaj więcej »

, , ,

Planowane zmiany w Ordynacji – czy będą problemy odzyskaniem z nadpłaty podatku?

Opublikowany w ostatnim czasie projekt nowej Ordynacji podatkowej w dużej mierze opiera się na mechanizmach wypracowanych w ramach obecnie obowiązujących przepisów. Przewiduje on jednak również cały szereg nowych regulacji. Jedną z nich są ważne zmiany w zakresie możliwości odzyskiwania przez… Czytaj więcej »

, ,

Grunty z infrastrukturą energetyczną dla potrzeb PON nie będą już związane z działalnością gospodarczą

W ostatnich dniach do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Celem nowelizacji jest usunięcie wątpliwości dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, przez które przebiegają… Czytaj więcej »

Opodatkowanie PON części technicznych elektrowni wiatrowych coraz bliżej

Wczoraj (7 czerwca 2018 r.) Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Poza kwestiami związanymi z regulacją różnych obszarów działalności OZE, ustawa ostatecznie wyjaśnia również wątpliwości interpretacyjne dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni… Czytaj więcej »

, ,

Czy budynek rzeczywiście nie może już być budowlą? Kilka słów o PON i wyroku TK

W ostatnich dniach pojawiło się uzasadnienie pisemne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 48/15), który niewątpliwie wywrze znaczny wpływ na wykładnię kluczowych przepisów podatku od nieruchomości tj. definicji budynku i budowli. Kwestia jest o tyle… Czytaj więcej »

, ,