W ocenie NSA sprzedaż nieruchomości komercyjnej jednak podlega VAT

Opublikowane dopiero co uzasadnienie do wyroku NSA może się przyczynić do zmiany powstałej niedawno negatywnej praktyki organów podatkowych polegającej na reklasyfikowaniu transakcji, których przedmiotem są nieruchomości komercyjne z dostawy towarów na dostawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZORG) niepodlegającą VAT. W ciągu… Czytaj więcej »

, , , ,

GAAR – już wkrótce ruszą kontrole „korzyści podatkowych”

Od 15 lipca zaczną obowiązywać przepisy dotyczące klauzuli obejścia prawa. Warto pamiętać, że będzie ona dotyczyć nie tylko czynności podatników podjętych po wejściu w życie klauzuli, ale również „korzyści podatkowych” uzyskiwanych obecnie, tj. od momentu wprowadzenia klauzuli. Co to oznacza… Czytaj więcej »

, , ,