Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności a zarzut nienależytego wykonania świadczenia

Obowiązujące od dnia 1 lipca br. przepisy regulujące instytucję tzw. podzielonej płatności spotkały się z niechętnym przyjęciem przez część przedsiębiorców. By uniknąć otrzymywania części zapłaty z tytułu wykonania świadczenia na rachunek VAT niektórzy z nich wprowadzają np. zastrzeżenia umowne lub… Czytaj więcej »

, ,

Nowelizacja TP: Nowe obowiązki w zakresie raportowania

W kolejnym z serii wpisów dotyczących udostępnionego do konsultacji publicznych projektu ustawy zmieniającej przepisy o cenach transferowych chcielibyśmy skoncentrować się na obowiązkach dotyczących terminów i zakresu informacji przekazywanych organom skarbowym w zakresie dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja lokalna – nadal dziewięć… Czytaj więcej »

, , ,

JPK_WB – struktura JPK przygotowywana przy współpracy z bankami

  Raportowanie rachunków bankowych w formacie JPK wciąż budzi duże kontrowersje wśród przedsiębiorców. Bazując na informacjach przekazywanych przez MF znaczna część przedsiębiorców zamierza realizować nowy obowiązek we współpracy z bankiem, który prowadzi ich rachunek. Część przedsiębiorców podejmuje się samodzielnego przygotowania… Czytaj więcej »

, ,

Korekty cen transferowych – dozwolone pod pewnymi warunkami

Najnowszy projekt przepisów w zakresie cen transferowych jednoznacznie wskazuje na możliwość dokonywania korekt cen transferowych – zarówno przychodowych jak i kosztowych. Czy to oznacza, że od 2019 roku problem z popularnymi TP adjustments zniknie? Nie do końca, ponieważ korekty będą… Czytaj więcej »

, , ,

Jak nie „zesplitować” samego siebie

Funkcjonujący od 1. lipca 2018 roku mechanizm podzielonej płatności (split payment) ma zastosowanie do rozliczeń pomiędzy podatnikami VAT. Znajdują się wśród nich również mikroprzedsiębiorcy, w szczególności osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Tego rodzaju podatnicy celem prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością… Czytaj więcej »

, ,

JPK_EWP – prosta struktura JPK z prostymi błędami

W dzisiejszym artykule omówione zostaną problemy związane z przygotowaniem teoretycznie najprostszej struktury JPK dedykowanej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Pomimo niewielu informacji, których wymaga omawiana struktura przedsiębiorcy popełniają błędy również w niej – najczęściej wynikające z budowy… Czytaj więcej »

, , ,