Światełko w tunelu absurdu – odwrotne obciążenie na usługach budowlanych

Przepisy o odwrotnym obciążeniu obowiązują już od prawie półtora roku, w dalszym ciągu jednak budzą one liczne wątpliwości i kontrowersje. Zasadniczo celem wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia na usługach budowlanych było ograniczenie liczby nadużyć w VAT w branży budowlanej. Jak przepisy… Czytaj więcej »

, ,

Szykują się potężne kary dla przedsiębiorców

W piątek poznaliśmy kilka szczegółów dotyczących przygotowywanej przez Ministra Sprawiedliwości nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W chwili obecnej zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych reguluje ustawa z 2002 r. Przewiduje ona kary pieniężne dla podmiotów, które osiągnęły lub mogły osiągnąć korzyść… Czytaj więcej »

, ,

Przychody z wytworzonych praw niematerialnych przychodami kapitałowymi?

10 maja 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacje indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC), w której to uznał, że przychód uzyskany przez podatnika ze sprzedaży wytworzonych we własnym zakresie praw niematerialnych (nabycie pierwotne) będzie stanowił przychód z zysków kapitałowych. Problematyczna kwestia… Czytaj więcej »

, ,

Najczęstsze błędy w wycenach aktywów niematerialnych, cz. 3

Wycena wartości niematerialnych wymaga odpowiedniego doboru przepływów pieniężnych na potrzeby kalkulacji wartości oraz racjonalnego uzasadnienia okresu użyteczności ekonomicznej aktywa. Źródłem tych założeń, w przeciwieństwie do opisanych w dwóch poprzednich artykułach (cz. 1 i 2), będzie z reguły wywiad z właścicielem… Czytaj więcej »

, , , , , ,