Sąd uchylił decyzję wymiarową – sprawdź czy przedawniło się zobowiązanie

Egzekucja zaległości podatkowej na bazie decyzji, która następnie została uchylona przez Sąd nie powoduje przerwania biegu przedawnienia. Przeprowadzona egzekucja nie daje zatem organowi możliwości ciągłego przedłużenia postępowania. Taki wniosek wypływa z najnowszej uchwały NSA z dnia 26 lutego 2018 r.… Czytaj więcej »

, , ,

Zdolność kredytowa a odsetki w kosztach

Z dniem 1 stycznia 2018 weszły w życie nowe przepisy CIT dotyczące limitowania odliczalności podatkowej odsetek (i innych kosztów finansowania dłużnego) płaconych przez podatników, które mają, według Ministerstwa Finansów, zapobiec nadmiernemu finansowaniu służącemu jako element optymalizacji podatkowej. Ustawodawca poszedł jednak… Czytaj więcej »

, , ,

Objęcie akcji w kapitale wiąże się z obowiązkami dokumentacyjnymi na gruncie cen transferowych

Objęcie przez podatnika akcji (pierwsze i każde kolejne) w związku z podwyższeniem kapitału innego podmiotu podlega obowiązkowi przygotowania dokumentacji podatkowej i ujęcia takiej transakcji w uproszczonym sprawozdaniu CIT/TP. Takie stanowisko wyraził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 29 grudnia 2017… Czytaj więcej »

, , ,

Projekt rozporządzenia wydłużającego termin na przygotowanie dokumentacji TP trafił do konsultacji publicznych

Ostatnio na łamach bloga informowaliśmy o ministerialnych planach wydłużenia terminów na przygotowanie dokumentacji TP o około 6 miesięcy. Prace legislacyjne w powyższym zakresie nabrały właściwego tempa i w dniu wczorajszym do konsultacji publicznych skierowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie… Czytaj więcej »

, , , ,