Interpretacja ogólna MF dotycząca przepisów o cenach transferowych, m.in. progów dokumentacyjnych i grupowania transakcji

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się nowa, długo wyczekiwana interpretacja ogólna dotycząca nowych przepisów o cenach transferowych obowiązujących od stycznia 2017 roku. Interpretacja odnosi się do następujących kwestii: sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego… Czytaj więcej »

, , ,

Jest pierwsza opinia zabezpieczająca w sprawie stosowania GAAR

25 stycznia br. Szef KAS wydał pierwszą opinię zabezpieczającą w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) dotyczącą kwalifikacji przychodów uzyskiwanych przez pracownika spółki z tytułu uczestnictwa w szczególnego rodzaju programie motywacyjnym jako przychodu z kapitałów pieniężnych opodatkowanego linową 19%… Czytaj więcej »

, , ,

Czy budynek rzeczywiście nie może już być budowlą? Kilka słów o PON i wyroku TK

W ostatnich dniach pojawiło się uzasadnienie pisemne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 48/15), który niewątpliwie wywrze znaczny wpływ na wykładnię kluczowych przepisów podatku od nieruchomości tj. definicji budynku i budowli. Kwestia jest o tyle… Czytaj więcej »

, ,

Korekta ceny transferowej utrudnieniem dla importerów?

Wydany w dniu 20 grudnia 2017 r. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Hamamatsu (C-529/16) może mieć istotne skutki dla podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi, mającymi siedzibę lub zarząd poza obszarem celnym Wspólnoty. W przedmiotowym wyroku Trybunał stwierdził, iż cena transakcyjna w rozumieniu Wspólnotowego kodeksu celnego (i na potrzeby tego podatku) nie może być ustalana na podstawie ceny transferowej, realizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi, która może podlegać późniejszym korektom zgodnie z przepisami o cenach transferowych. Czytaj więcej »

, , , ,

Znaczenie instytucji porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych (APA)

Proponowane zmiany legislacyjne w zakresie limitacji podatkowego rozpoznania kosztów usług wewnątrzgrupowych (projektowany art. 15e CIT) oraz szeroko komentowane zmiany regulacji w zakresie cen transferowych (obowiązujące od 1 stycznia 2017r.), od pewnego czasu ożywiły dyskusję na temat uprzednich porozumień cenowych (APA).… Czytaj więcej »

, ,