Przychody wspólnika z udziału w spółce osobowej to przychody z działalności gospodarczej, ale nie dla celów CFC

22 marca 2017 r. WSA w Warszawie wydał orzeczenie oddalające skargę podatnika na interpretację indywidualną. We wniosku o interpretację osoba fizyczna zapytała, czy jej zagraniczna spółka (będąca odpowiednikiem polskiej sp. z o.o.) zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w danym… Czytaj więcej »

, , , , , ,

Uchwała NSA: Nadpłata w VAT nie może zostać zaliczona na poczet podatku od nieruchomości

Przepisy Ordynacji podatkowej nie dają podstawy do zaliczenia przez naczelnika urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w VAT na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki samorządu terytorialnego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w… Czytaj więcej »

,

TP: Analiza rynkowości pożyczek – jak ją przeprowadzić? cz. 2

Analiza porównawcza finansowania wewnątrzgrupowego jest procesem złożonym i pociąga za sobą konieczność stosowania wielu kryteriów i korekt, istotnych z punktu widzenia rynkowości takiej transakcji. Od czego zacząć? Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie porównania wewnętrznego, jak wskazywaliśmy ostatnio, sugerujemy by proces wyszukiwania… Czytaj więcej »

, , , , ,

TP: Raport z konsultacji publicznych ws. rozporządzenia o dokumentacji podatkowej

Na stronach rządowego centrum legislacji (RCL) pojawił się raport z konsultacji publicznych dot. projektów rozporządzeń Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej. Poniżej chcielibyśmy Państwu przedstawić stanowisko projektodawcy wobec najistotniejszych sugestii i zastrzeżeń zgłoszonych przez opiniodawców.… Czytaj więcej »

, , ,

Czy „odszkodowanie = brak VAT”?

Odszkodowanie to zgodnie z definicją słownika języka polskiego „wynagrodzenie za poniesione przez kogoś straty”. Pełni ono funkcję kompensacyjną, stanowi finansową rekompensatę poniesionej przez drugą stronę szkody. Z perspektywy klasyfikacji takiej płatności dla celów VAT, istotne jest, czy odszkodowanie może być… Czytaj więcej »

, , ,