Nie trzeba płacić podatku od dywidend otrzymanych przed podziałem

Wypłata dywidend jest co do zasady opodatkowana 19% stawką podatku. Może być też zwolniona z opodatkowania m.in. jeśli udziałowiec posiada co najmniej 10% udziałów spółki wypłacającej dywidendę przez nieprzerwany okres 2 lat. NSA uznał, że jeśli udziałowiec wydziela do innej… Czytaj więcej »

, , ,

Ceny transferowe największym wyzwaniem w obszarze podatkowym

Już wielokrotnie informowaliśmy o rosnącej liczbie kontroli w zakresie cen transferowych. Co ważne, wraz ze wzrostem liczby kontroli rośnie również ich jakość, a kontrolujący koncentrują się na istotnych transakcjach oraz dokonanych optymalizacjach podatkowych. Przykładowo można wymienić: aktywacje znaków towarowych, debt-push… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Czy warunki transakcji w ramach PGK mogą być dowolnie kształtowane?

Gdy spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej (PGK) przyjmą wynagrodzenie w wartości odbiegającej od rynkowej na potrzeby zawieranych między sobą transakcji, fiskus będzie mógł je zakwestionować i określić przychód zgodnie z przepisami ustawy o CIT. Dla przypomnienia podmioty tworzące… Czytaj więcej »

, , ,

TP: Wydatki związane ze świadczeniem usług nie zawsze są kosztami uzyskania przychodów

Argumentacja podatnika, że wystarczy, gdy wydatki są poniesione bezpośrednio w celu uzyskania przychodów oraz stanowią podstawę kalkulacji wynagrodzenia za świadczenie usług na rzecz zagranicznych spółek powiązanych, aby uznać, że art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie spowoduje wyłączenia wydatków z kosztów,… Czytaj więcej »

, , ,

Ministerstwo Sprawiedliwości uspokaja – czynny żal pozostanie

Aktualnie MS pracuje nad nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS). W związku z tym pojawiły się doniesienia o likwidacji czynnego żalu, jak również złożenia skutecznej korekty deklaracji podatkowych w celu wyłączenia odpowiedzialności karnej skarbowej. Projekt jest nadal niedostępny, ale z komunikatu… Czytaj więcej »

, , ,