Mądry podatnik po szkodzie…. – c.d. negatywnych wyroków w sprawie opodatkowania likwidacji spółki cypryjskiej w Polsce (CFC)

Dwa tygodnie temu pojawiły się kolejne negatywne wyroki WSA w Bydgoszczy w sprawie zastosowania przepisów o CFC do polskich podatników. Zgodnie z tezami płynącymi z wyroków, przepisy o CFC mają zastosowanie do: likwidacji spółki cypryjskiej i wydania przy likwidacji majątku… Czytaj więcej »

, , ,

Projekt nowelizacji o VAT opublikowany

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), którego zasadniczym celem jest ograniczenia skali wyłudzeń. Z tego względu proponuje się m.in. rozszerzenie zakresu stosowania odwrotnego obciążenia, uszczelnienie procesu rejestracji, ograniczenie stosowania rozliczeń… Czytaj więcej »

, ,