Zwolnienie z VAT dla usług wsparcia techniczno-organizacyjnego nabywanych przez ubezpieczycieli

Sądy coraz częściej wydają pozytywne dla podatników wyroki w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia z VAT dla usług wsparcia świadczonych dla spółek z branży ubezpieczeniowej. W ocenie sądów usługi takie, pomimo technicznego charakteru, stanowią element usługi ubezpieczeniowej, bez którego prawidłowe wykonanie tej usługi byłoby utrudnione. Czytaj więcej »

, ,

TP: Przychód z nieodpłatnego świadczenia tylko w momencie wystąpienia szkody – wnioski z wyroku NSA

Wyrok NSA z 24 sierpnia 2016 roku (II FSK 2144/14) po raz kolejny porusza kwestię rozpoznawania nieodpłatnych świadczeń u podatników. Teza wyroku obala pogląd fiskusa o powstaniu przychodu w spółce będącej udziałowcem kredytobiorcy w razie spłacenia przez inny podmiot zobowiązania tego… Czytaj więcej »

, , , ,

Organy profiskalnie o programach motywacyjnych

Martwi coraz bardziej profiskalne podejście, które prezentuje fiskus względem opodatkowania dochodu uzyskiwanego przez pracowników w ramach programów motywacyjnych organizowanych przez pracodawców. Od dłuższego czasu organy podatkowe doszukiwały się dwóch momentów opodatkowania – (i) przy realizacji instrumentu pochodnego skutkującej nabyciem akcji… Czytaj więcej »

, , , , ,

TP: Analiza porównawcza – jak to się robi?

Potrzeba potwierdzenia rynkowego charakteru rozliczeń w ramach grupy oraz perspektywa posiadania od 2017 roku obowiązkowej analizy porównawczej dla tych transakcji przez część podatników sprawia, że coraz częściej przygotowywane są takie analizy. W ramach tego wpisu skoncentrujemy się na przypomnieniu ogólnych… Czytaj więcej »

, , ,

Podatek od handlu w branży gastronomicznej?

Z początkiem przyszłego miesiąca zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej. Pojawia się jednak pytanie, czy nowy podatek może dotyczyć również największych podmiotów z branży gastronomicznej dokonujących sprzedaży posiłków na rzecz konsumentów. Pierwotne brzmienie ustawy zawierało wyłączenie z katalogu… Czytaj więcej »

, , , , ,

E-paragony – projekt rozporządzenia ogłoszony do konsultacji

Po wprowadzeniu regulacji dotyczących raportowania danych w formacie JPK przyszedł czas na uregulowanie tzw. e-paragonów. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Jest to kolejne narzędzie, które pozwoli… Czytaj więcej »

, ,

TP: MF nie ustaje w walce z przeciwdziałaniem unikaniu i zaniżaniu opodatkowania

Działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego przybierają na sile – zarówno w Ministerstwie Finansów, jak i urzędach kontroli skarbowej (UKS). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Finansów i Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, kontrole w zakresie cen transferowych stały się priorytetem.… Czytaj więcej »

, , ,