Interes publiczny a prawo podatnika do czynnego udziału w postępowaniu

Podatnik ma prawo do wglądu w akta prowadzonego postępowania. Dotyczy to także dokumentów związanych z czynnościami przeprowadzonymi u podmiotów biorących udział w łańcuchu dostaw w przypadku kontroli zasadności zwrotu VAT. Organ powinien jedynie trwale usunąć te informacje, które pozwalają na… Czytaj więcej »

, , , , ,

TP: Ekonomiczna zasadność transakcji dostrzeżona przez kontrolę skarbową

Dotychczas ceny transferowe w transakcjach z podmiotami powiązanymi nie były często przedmiotem sporów w sądach administracyjnych, co wynikało głównie z faktu, iż rzadko były one przedmiotem wnikliwych kontroli skarbowych. Jeszcze rzadziej spory dotyczące cen transferowych, które trafiały na wokandę sądu… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Nabywanie usług pomocniczych realizowanych poza specjalną strefą ekonomiczną nie wpływa na zwolnienie z CIT

NSA w wyroku z dnia 10 września 2015 r. (sygn.akt II FSK 1766/13) po raz kolejny potwierdził, że realizowanie czynności o charakterze pomocniczym poza SSE, nie wpływa na zakres zwolnienia strefowego. W omawianej sprawie spółka działająca na terenie strefy korzystała… Czytaj więcej »

, , ,

10%-owa stawka PIT dla nielicznych

Wprowadzenie w życie pomysłu PO zakładającego likwidację składek społecznych i zdrowotnych i wprowadzenie ujednoliconego, podwyższonego PIT jest możliwe. Oznacza to jednak, że PIT według najniższej 10%-owej stawki będą płacili nieliczni podatnicy; zdecydowana większość osób zapłaci podatek według najwyższej stawki wynoszącej… Czytaj więcej »

, , , , ,

Opodatkowanie transakcji na instrumentach finansowych coraz bardziej realne

Ministrowie Finansów 11 państw członkowskich UE (na razie nie ma wśród nich Polski) osiągnęli w sobotę, 12 września, wstępne porozumienie w sprawie wprowadzenia zharmonizowanego podatku od transakcji finansowych (PTF). Z doniesień prasowych wynika, że podatek ma objąć obrót akcjami oraz… Czytaj więcej »

, , , ,

TP: Projekt ustawy zmieniającej przepisy o cenach transferowych po drugim czytaniu w Sejmie

Jak już wcześniej pisaliśmy, rządowy projekt ustawy nowelizującej przepisy o cenach transferowych przechodzi właśnie przez ścieżkę legislacyjną. Pierwsze czytanie ustawy w Sejmie odbyło się 23 lipca, następnie ustawa rozpatrywana była przez Komisję Finansów Publicznych. Komisja Finansów Publicznych wprowadziła jedną istotną… Czytaj więcej »

, , , , ,