Planujesz transakcję? Pamiętaj o nowych obowiązkach

Począwszy od 1 października 2015 roku Minister Skarbu Państwa („MSP”) uzyskał nowe uprawnienia w zakresie kontroli inwestycji w strategiczne sektory gospodarki. Planując akwizycję należy pamiętać o nowych obowiązkach, których niespełnienie może skutkować nieważnością transakcji. Obostrzenia wprowadzone ustawą z dnia 24… Czytaj więcej »

, , , ,

Utrudnione odliczenie VAT od wydatków eksploatacyjnych na auta to za mało

Od 1 lipca podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie dla celów działalności gospodarczej mogą odliczać pełną wartość podatku VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych, w tym zakupu paliwa. Liczne obowiązki dokumentacyjne, koszty i ryzyko podatkowe zniechęcają jednak przedsiębiorców do korzystania z tego… Czytaj więcej »

, , , ,

Określanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów objętych w drodze wymiany udziałów

Czynności reorganizacyjne należą do tych obszarów działalności podatników, które wzbudzają szczególne zainteresowanie fiskusa. Zdarza się, że organy podatkowe prezentują w tym zakresie profiskalne stanowisko wbrew wykładni literalnej przepisów, abstrahując od dominującej linii orzeczniczej. W konsekwencji podatnicy zmuszeni są udowadniać prawidłowość… Czytaj więcej »

, , , ,

Przekształcenie użytkowania wieczystego – wyrok TK otwiera drogę do wznowienia postępowań administracyjnych

Zgodnie z tegorocznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (dalej jako: „TK”) przepisy art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności (dalej jako: „ustawa”) zostały uznane za niezgodne z Konstytucją… Czytaj więcej »

, ,