Odwoływanie się do cen stosowanych przez podmioty profesjonalne a „rynkowość” wynagrodzenia

W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (wyrok z 27 kwietnia o sygnaturze I SA/Bd 31/15) organy podatkowe próbowały kwestionować wysokość wynagrodzenia, jakie spółka otrzymała z tytułu usług finansowych (pożyczka oraz poręczenie) świadczonych na rzecz podmiotu powiązanego… Czytaj więcej »

, , , , , , , , ,

Wynajmij samochód służbowy i odlicz pełny VAT

Warunkiem pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodów osobowych jest wykorzystanie ich wyłącznie do działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy działalność ta będzie jednorodna, czy też nie. Jeśli podatnik udostępnia samochody własnym pracownikom dla celów realizacji przez nich zadań… Czytaj więcej »

, , , ,

Zwolnienie podatku u źródła nie dla wierzytelności pożyczkowych przeniesionych przez bank na inny podmiot

Wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę zawiera regulację, zgodnie z którą państwo, z terytorium którego wypłacane są odsetki nie ma prawa do ich opodatkowania, jeżeli odbiorca odsetek jest do nich ekonomicznie uprawniony (koncepcja economic owner) oraz odsetki… Czytaj więcej »

, , , , ,
  • Ewelina Stamblewska

Zwolnienie z podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania … tylko dla wybranych

Jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) mówi o zwolnieniu z poboru podatku u źródła przy wypłacie odsetek z tytułu jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank, to zapłata odsetek do podmiotu nie będącego bankiem, będzie podlegała opodatkowaniu. Historia jednego z polskich… Czytaj więcej »

, , , ,

TP: Opłata za poręczenie jest kosztem, ale czy brak opłaty automatycznie oznacza nieodpłatny przychód?

Spółka, która otrzymuje poręczenie swoich zobowiązań od podmiotu powiązanego i płaci temu podmiotowi wynagrodzenie za otrzymane poręczenie może zaliczyć poniesioną opłatę do kosztów podatkowych. Kwestia ta nie budzi wątpliwości wśród podatników i ugruntowana jest jednolitą linią interpretacyjną i orzeczniczą przez… Czytaj więcej »

, , ,