Ministerstwo Finansów chwali się usprawnieniem Krajowej Informacji Podatkowej

MF donosi o ułatwieniach obsługi podatników i pracowników administracji podatkowej przez KIP poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego, który kosztował podatników 4,5 mln zł. Krajowa Informacja Podatkowa (KIP) to ogólnokrajowa infolinia podatkowa, uruchomiona przez Ministerstwo Finansów (MF) w 2006 r. Z… Czytaj więcej »

,

Uważaj na prawo pierwokupu gminy

W marcu tego roku, Sąd Najwyższy („SN”) podjął istotną dla obrotu nieruchomościami uchwałę (sygn. III CZP 111/14), w której przesądził, że gminie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami („Ugn”) prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej w… Czytaj więcej »

, ,

Państwa spółka ma obroty przekraczające miliard? Gratulujemy! Ale może to oznaczać kontrolę skarbową

Niejednokrotnie przedstawialiśmy już na naszym blogu  informacje o nasilających się kontrolach spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych (Kontrole cen transferowych – czemu jest ich ostatnio tak dużo?). Jednocześnie w mediach coraz bardziej rozpowszechniana jest negatywna opinia mówiąca, iż to właśnie… Czytaj więcej »

, , , ,

Amortyzacja u wspólników spółki osobowej w pełnej wysokości – wyrok NSA

NSA rozstrzygał, czy wspólnik spółki osobowej powstałej po przekształceniu spółki kapitałowej może zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości, niezależnie od ograniczeń obowiązujących w tym zakresie u poprzednika prawnego. Skąd wziął się problem: w przypadku otrzymania przez spółkę… Czytaj więcej »

, , , , ,

Dowolność w ustalaniu wysokości wynagrodzenia ze zbycia udziałów w celu ich umorzenia

We wniosku o interpretację indywidualną spółka kapitałowa wskazała, iż zamierza zbyć udziały w polskiej spółce z o.o. w celu ich umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne). Zapytała czy w przypadku, gdy wynagrodzenie z tego tytułu będzie inne niż rynkowa lub nominalna wartość… Czytaj więcej »

, , , , , , , ,

Finansowanie konferencji – czyli jak to jest z tymi zwolnieniami? Cz. 1.

WSA: opłata rejestracyjna jest zwolniona z opodatkowania Od połowy 2012 r. w interpretacjach podatkowych wydawanych na wniosek firm farmaceutycznych organy podatkowe zgadzają się, że w przypadku zarówno umów o dzieło/ zlecenia, jak i umów sponsoringu/ sponsoringu bezumownego część przychodu, uzyskanego… Czytaj więcej »

, , , , , , , ,