Wyspecjalizowane KIP-y już od 1 lipca 2015 r.

Resort finansów planuje wprowadzenie specjalizacji izb skarbowych wydających interpretacje podatkowe. Wszystko po to, aby ujednolicić i przyspieszyć wydawanie interpretacji. Resort finansów rozpoczyna zmiany w Krajowej Informacji Podatkowej (dalej: KIP). Pierwszy etap obejmie specjalizację biur KIP w zakresie poszczególnych podatków i… Czytaj więcej »

,

Fiskus zagiął parol na potencjalnych oszustów

Po sukcesach w branży stalowej i paliwowej, fiskus penetruje inne gałęzie biznesu powszechnie uważane za „wrażliwe” ze względu na potencjalne oszustwa, w tym stosowanie tzw. karuzel podatkowych. W szczególności fiskus stara się sprawdzać podatników zajmujących się obrotem elektronikom czy doładowaniom… Czytaj więcej »

, ,

Prezydenckie zmiany w Ordynacji podatkowej już pod obradami Sejmu

Rozstrzyganie niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów podatkowych na korzyść podatnika, ograniczenie możliwości przedłużania terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz modyfikacja zasad nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności – to część nowości w podatkach, którymi zajmuje się obecnie Sejm. Na… Czytaj więcej »

, , ,

NSA znów restrykcyjnie o obowiązku dokumentacji podatkowej

Wyrok NSA (sygn. II FSK 2849/12) z dnia 17 grudnia 2014 r. stwierdza, że dla celów określenia obowiązku dokumentacyjnego należy sumować transakcje jeśli zawierane są z tym samym kontrahentem. Co istotne, agregacji należy dokonać nawet jeśli transakcje dotyczą zupełnie różnych… Czytaj więcej »

, , ,

Na zmianę sposobu rozliczeń z fiskusem jest czas do 20 stycznia

Przedsiębiorcy mogą zmienić sposób płacenia podatku do 20. stycznia 2015 r. Termin ten nie dotyczy przedsiębiorców, którzy otworzyli firmę z początkiem roku. Oni mają czas na wybór formy opodatkowania do dnia uzyskania pierwszego przychodu. Przed wyborem formy opodatkowania działalności gospodarczej… Czytaj więcej »

, ,