Opodatkowanie zysków na moment przekształcenia w spółkę osobową

Ostania nowelizacja ustawy o CIT zamyka dyskusję na temat opodatkowania podatkiem dochodowym zysków zakumulowanych przez spółkę przekształcaną na poziomie jej wspólników.  Do końca 2014 roku można było skutecznie argumentować, że decyzja o przeznaczeniu zysku wypracowanego w danym roku obrotowym na… Czytaj więcej »

, , ,

Unia daje zielone światło dla klauzuli dotyczącej unikania opodatkowania przez spółki

Unijni ministrowie finansów zgodzili się na wprowadzenie klauzuli, która ma pomóc zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania poprzez nadużycie zwolnień z opodatkowania przewidzianych w Dyrektywie Parent – Subsidiary. Państwa członkowskie na wprowadzenie klauzuli do krajowych porządków prawnych będą miały czas do… Czytaj więcej »

, , ,

Przepisy o ukrywanych dochodach do poprawki

Fiskus chce, aby to podatnik w razie podejrzeń musiał wykazać, że wszystkie dokonywane przez niego zakupy są finansowane środkami z legalnych źródeł. Resort finansów zmienia przepisy dotyczące opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzących ze źródeł… Czytaj więcej »

,

Prezes bez nowego ryczałtu PIT na auto

Członek zarządu, który wykorzystuje samochód służbowy prywatnie, nie ma prawa do nowego zryczałtowanego opodatkowania tego przychodu. Obowiązujące od początku roku przepisy dotyczące zryczałtowanego opodatkowania samochodów służbowych wykorzystywanych prywatnie nie dotyczą wszystkich użytkowników takich aut. Uzależniony od pojemności silnika ryczałt ma… Czytaj więcej »

, ,

Odpłatne czy nieodpłatne oto jest pytanie

Od kilku lat na agendzie kontrolujących są nieodpłatne świadczenia otrzymywane przez polskich podatników. Nieodpłatne gwarancje, nieodpłatne prawo do korzystania ze znaku firmowego czy pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia są tematami często poruszanymi podczas kontroli podatkowych. Zazwyczaj organy podatkowe podchodzą… Czytaj więcej »

, , ,