TAXpress: Ustawodawca zachęca podatników do korekty rozliczeń – nowe stawki odsetek od zaległości

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Celem zmian jest zachęcenie podatników do samokontroli rozliczeń podatkowych. Nowe przepisy przewidują obniżenie preferencyjnej stawki odsetek z 75% na 50% stawki… Czytaj więcej »

, , ,

TAXpress: MF straszy spółki transferujące zyski

18 grudnia br. opublikowano komunikat o zamierzeniach Ministerstwa Finansów (MF) na rok 2016 w zakresie kontroli cen transferowych. Po pierwsze MF informuje, że przyjął jako jeden z priorytetów w 2016 roku weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych. Zgodnie z komunikatem,… Czytaj więcej »

, , , , , ,

Goodwill w praktyce polskiego rynku M&A

Sprawdziliśmy, jaka jest praktyka polskiego rynku kapitałowego w zakresie prezentacji potransakcyjnego goodwill i identyfikacji dodatkowych aktywów niematerialnych w sprawozdaniach finansowych. Przeanalizowaliśmy istotne transakcje kapitałowe dokonane przez notowane na GPW spółki w ciągu ostatnich 4 lat, dla których opublikowano w sprawozdaniach… Czytaj więcej »

, , , ,