Wyjaśnienia MF dotyczące wydłużenia terminów w zakresie cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało praktyczne wyjaśnienia dotyczące wczoraj ogłoszonego rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminów w zakresie cen transferowych. Jednocześnie Ministerstwo zamieściło wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Poniżej treść wyjaśnień: Sporządzenie dokumentacji podatkowej Jeśli podatnik zgodnie art. 25a ust. 1 ustawy o… Czytaj więcej »

, ,

Rewolucja BEPS po kolejnym roku wdrażania – nowe podsumowanie

Nasza sieć Taxand przygotowała najnowsze podsumowanie procesu implementacji projektu BEPS w różnych krajach świata. Tradycyjnie przedstawimy Państwu kolejną jego odsłonę.
Najnowsza wersja raportu Taxand Global BEPS Report za 2017 r., podobnie jak w poprzedniej edycji, szczegółowo przedstawia stopień zaawansowania i szczegóły zmian przepisów podatkowych (w tym w szczególności w zakresie cen transferowych) z perspektywy 40 krajów (jurysdykcji podatkowych). Czytaj więcej »

, , ,

Dotacje dla spółek komunalnych – niejasne zasady rozliczeń VAT

W ostatnim czasie organy podatkowe i sądy administracyjne wydają rozbieżne wyroki w zakresie kwalifikacji dla celów VAT dopłat (rekompensat) wypłacanych przez jednostki samorządu terytorialnego spółkom komunalnym z tytułu świadczonych przez te spółki usług użyteczności publicznej. Rekompensata z VAT czy bez… Czytaj więcej »

, ,

Już po publikacji! Wydłużenie terminu na sprostanie obowiązkom dokumentacyjnym stało się faktem!

W dniu dzisiejszym, ogłoszono Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Jak informowaliśmy w ostatnim wpisie, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, toteż przedłużenie terminów upływających… Czytaj więcej »

, ,

Informatyzacja rejestru KRS – pierwsze zmiany już od dziś

Już dzisiaj wchodzi w życie rewolucyjna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z perspektywy spółek, jedną z ważniejszych zmian będzie nowy sposób składania rocznych sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej Do tej pory roczne sprawozdanie finansowe oraz dokumenty związane… Czytaj więcej »

, ,

NSA rozstrzygnie jak powiadomić podatnika o zawieszeniu przedawnienia

Kwestia sposobu powiadomienia podatnika o wszczęciu postępowania karnego skarbowego oraz o związanym z tym zawieszeniu biegu terminu przedawnienia wciąż budzi wątpliwości sądownictwa. Jak informowaliśmy Państwa za pośrednictwem naszego bloga, w ostatnim czasie pojawiło się kilka pozytywnych wyroków, w których składy… Czytaj więcej »

, , , ,

Fiskus-myśliwy. Ponad 1,4 mld doszacowań z tytułu cen transferowych i optymalizacji podatkowych

Już od pewnego czasu Ministerstwo Finansów i KAS zapowiada zmianę modelu funkcjonowania w zakresie prowadzenia kontroli podatkowych (celno-skarbowych). Zmiana polegać ma na zastąpieniu koncepcji fiskusa-rybaka, ideą fiskusa-myśliwego. W praktyce koncepcja myśliwego oznacza, że wytypowanie podatnika do kontroli poprzedzone jest przeprowadzeniem… Czytaj więcej »

, , ,