Powiadomienie o raportowaniu CbC – pozostał już tylko miesiąc na złożenie!

Począwszy od roku sprawozdawczego 2016 duże grupy kapitałowe (krajowe i zagraniczne) mają obowiązek składać informację o grupie podmiotów (Country-by-Country Report, Raport CbC). Raport za 2016 rok powinien zostać złożony do końca 2017 roku (w przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się… Czytaj więcej »

, , , ,

Wzór powiadomienia CBC

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się robocza wersja wzoru powiadomienia CBC w formie dokumentu elektronicznego w celu ułatwienia podatnikom wywiązania się z obowiązku nałożonego ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa), a także w celu ujednolicenia zakresu… Czytaj więcej »

, , , ,

Projekt rozporządzenia dot. raportowania CbC przekazany do konsultacji publicznych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (raport CbC). Znajduje się on obecnie na etapie konsultacji publicznych. Uwagi do… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Ustawa rozszerzająca zakres obowiązków CbCR uchwalona przez Sejm

W niedawnym wpisie informowaliśmy o projekcie ustawy rozszerzającej zakres obowiązków raportowania według krajów (Country-by-Country Reporting, dalej: CbCR), zwanych również informacją o grupie podmiotów. Ustawa została właśnie przyjęta przez Sejm. Dla przypomnienia ustawa: Rozszerza krąg podmiotów objętych obowiązkiem przygotowywania i składania… Czytaj więcej »

, , , ,

Już jest projekt rozporządzenia dotyczącego raportu na kraje (Country-by-Country Report)

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych jakie będą przekazywane w informacji o grupie podmiotów (tzw. Country-by-Country Report, CbCR), będącego rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Wskazane w… Czytaj więcej »

, , , ,

Country-by-Country Reporting – więcej obowiązków

7 października 2016 r. został opublikowany nowy projekt ustawy dotyczący m.in. raportowania według krajów (Country-by-Country Reporting, dalej: CbCR), zwanych również informacją o grupie podmiotów. O pierwotnym projekcie ustawy informowaliśmy we wpisie: Możliwe zaostrzenie przepisów Country-by-Country Reporting w Polsce? Proponowane zmiany… Czytaj więcej »

, , , ,

Możliwe zaostrzenie przepisów Country-by-Country Reporting w Polsce?

Przepisy dotyczące składania raportów CbC obowiązują u nas już od 1 stycznia 2016 r. Ich aktualny kształt jest ograniczony w porównaniu z wytycznymi OECD zaprezentowanymi w raporcie BEPS 13. Sytuacja ta jednak może ulec zmianie, bowiem zwiększony obowiązek raportowania przewidziany… Czytaj więcej »

, , , ,