Odmowa wydania interpretacji w związku z klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Trwające obecnie w Sejmie prace nad wprowadzeniem do Ordynacji podatkowej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wywołują liczne wątpliwości. Przykładem jednej z ostatnich jest możliwość odmowy wydania interpretacji w sytuacji uznania, że do opisanego w niej zdarzenia miałaby zastosowanie klauzula obejścia prawa.… Czytaj więcej »

, , , , ,