Sądy wciąż niejednolicie o VAT na sprzedaży nieruchomości na rzecz dzierżawcy

W przypadku gdy dzierżawca wybudował budynek na dzierżawionym gruncie, sprzedaż tego gruntu przez właściciela na rzecz dzierżawcy stanowić będzie sprzedaż gruntu zabudowanego – takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 7 czerwca 2017 r. (sygn. akt… Czytaj więcej »

, , ,

REIT po polsku – kluczowe kwestie prawne i podatkowe projektu

Po półrocznym oczekiwaniu, inwestorzy na rynku nieruchomości doczekali się zmienionego projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości. Projekt został opublikowany w miniony piątek. Jest to projekt istotny zarówno dla inwestorów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Umożliwia bowiem inwestycję w nieruchomości na… Czytaj więcej »

, , , ,

Czy reverse charge w VAT na usługach budowlanych to problem dewelopera?

Od  1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do rozliczania usług budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę wprowadzono na gruncie VAT zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia. W dużym uproszczeniu na gruncie nowych przepisów w sytuacji, gdy deweloper zleca wykonanie prac budowlanych swojemu generalnemu wykonawcy… Czytaj więcej »

, , , , , ,
  • Ewelina Stamblewska

W ocenie NSA sprzedaż nieruchomości komercyjnej jednak podlega VAT

Opublikowane dopiero co uzasadnienie do wyroku NSA może się przyczynić do zmiany powstałej niedawno negatywnej praktyki organów podatkowych polegającej na reklasyfikowaniu transakcji, których przedmiotem są nieruchomości komercyjne z dostawy towarów na dostawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZORG) niepodlegającą VAT. W ciągu… Czytaj więcej »

, , , ,

10-letni okres korekty VAT dotyczący nieruchomości nie dla inwestycji w obcym środku trwałym

Chociaż inwestycja w obcym środku trwałym może oznaczać aranżację nieruchomości (lokalu usługowego) przez najemcę, dla potrzeb VAT, nie jest to „nieruchomość”. Tym samym, dla celów korekty naliczonego podatku od towarów i usług, stosuje się terminy właściwe dla składników materialnych niestanowiących… Czytaj więcej »

, , ,