Ustawa o KAS – nowa struktura organów podatkowych

W zeszłym tygodniu weszły w życie przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), które całkowicie reorganizują strukturę organów skarbowych i wprowadzają nowe zasady prowadzenia kontroli. Założeniem reformy było m.in. połączenie służby celnej i administracji podatkowej celem zwiększenia efektywności ich działań… Czytaj więcej »

, , ,

Wyspecjalizowane urzędy bez zmian

1 marca 2017 r. ma wejść w życie rozporządzenie precyzujące właściwość miejscową tzw. wyspecjalizowanych urzędów, obsługujących podatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym. Podatników nie czekają rewolucyjne zmiany. Rozporządzenie w lwiej części powiela bowiem dotychczasowe regulacje w tym zakresie zawarte… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska