Powiadomienie o raportowaniu CbC – pozostał już tylko miesiąc na złożenie!

Począwszy od roku sprawozdawczego 2016 duże grupy kapitałowe (krajowe i zagraniczne) mają obowiązek składać informację o grupie podmiotów (Country-by-Country Report, Raport CbC). Raport za 2016 rok powinien zostać złożony do końca 2017 roku (w przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się… Czytaj więcej »

, , , ,

Wzór powiadomienia CBC

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się robocza wersja wzoru powiadomienia CBC w formie dokumentu elektronicznego w celu ułatwienia podatnikom wywiązania się z obowiązku nałożonego ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa), a także w celu ujednolicenia zakresu… Czytaj więcej »

, , , ,
  • Ewelina Stamblewska

CbCR – Propozycja rozszerzenie obowiązków przez Parlament Europejski

9 lutego 2017 r. został opublikowany projekt rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego (PE) w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały. PE zaproponował kilka kluczowych… Czytaj więcej »

, , ,

Ustawa rozszerzająca zakres obowiązków CbCR uchwalona przez Sejm

W niedawnym wpisie informowaliśmy o projekcie ustawy rozszerzającej zakres obowiązków raportowania według krajów (Country-by-Country Reporting, dalej: CbCR), zwanych również informacją o grupie podmiotów. Ustawa została właśnie przyjęta przez Sejm. Dla przypomnienia ustawa: Rozszerza krąg podmiotów objętych obowiązkiem przygotowywania i składania… Czytaj więcej »

, , , ,