• Ewelina Stamblewska

Projekt rozporządzenia dot. raportowania CbC przekazany do konsultacji publicznych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (raport CbC). Znajduje się on obecnie na etapie konsultacji publicznych. Uwagi do… Czytaj więcej »

, , ,

#WorldIPDay

Własność intelektualna w systemie prawa podatkowego obejmuje szereg różnych, często specyficznych zagadnień, do których zaliczyć można takie kwestie jak: definicja i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, podatek u źródła od należności licencyjnych, wnoszenie aportów przez podmioty komercjalizujące, czy ulga na… Czytaj więcej »

, , ,

Co polski podatnik może świętować podczas Dnia Świętego Patryka?

Z okazji święta narodowego Irlandii – Dnia Świętego Patryka – warto przypomnieć sobie, czym dla Europy przysłużyła się Zielona Wyspa. W średniowieczu duchowni iryjscy przepisywali księgi uratowane przez rzymskich uczonych, uciekających przed barbarzyńcami plądrującymi Imperium. Pozwoliło to na utrzymanie w… Czytaj więcej »

, , ,

Już jest projekt rozporządzenia dotyczącego raportu na kraje (Country-by-Country Report)

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych jakie będą przekazywane w informacji o grupie podmiotów (tzw. Country-by-Country Report, CbCR), będącego rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Wskazane w… Czytaj więcej »

, , , ,